Dogodki

Območja z visoko gostoto poselitve

Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo

knjižnica Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

17. 1. 2012 ob 17.00

Urbanistični inštitut Republike Slovenije vabi na predavanje dr. Luke Mladenoviča z naslovom OBMOČJA Z VISOKO GOSTOTO POSELITVE – Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo. Predavanje bo v torek 17. 1. 2012 ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana.

Načrtovanje urbanih zgostitev urbanistični stroki predstavlja poseben izziv, saj prihaja do razkoraka med teoretičnim pogledom na gostoto kot pozitivno lastnostjo grajenega okolja in dejanskimi izvedbami območij, ki pogosto nudijo nižjo kakovost bivanja. Dr. Luka Mladenovič z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je v doktorski disertaciji obravnaval kompleksnost pojma gostote in njegovih vplivov na kakovost bivanja v grajenem okolju. Ugotavlja, da načrtovalci pogosto nimajo pregleda nad vsemi vplivi, ki jih bo gradnja povzročala v okolju. Posledično pri načrtovanju niso vzpostavljeni mehanizmi za njihovo obravnavo in vrednotenje, kar v prostoru proizvaja okolja, ki prebivalcem in drugim uporabnikom nudijo nižjo bivalno kakovost, kot bi jo bilo mogoče doseči s premišljenim načrtovanjem.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.