Dogodki

Pel bom.

Prva vaja in spoznavni večer prvega pevskega zbora arhitektov

Hiša arhitekture ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

6. februar 2012

V ponedeljek, 6.februarja 2012 se bo od 21h dalje v Hiši arhitekture ZAPS odvijalo srečanje po prvi vaji pred kratkim ustanovljenega prvega pevski zbor arhitektov.

Po vaji se bodo ob rujni kapljici, domačih dobrotah in fini glasbi tkale ideje o prihodnjih nastopih, gostovanjih, sodelovanjih z uglednimi mednarodnimi skladatelji in še marsikaj drugega!

Organizatorji vabijo vse, ki jih petje navdušuje in ki podpirajo druženje ter ustvarjanje arhitektov v malce drugačni obliki. Hkrati vabijo nove člane vabimo na dodatne avdicije, ki bodo po dogovoru pred vsakotedenskimi vajami.

O pevskem zboru arhitektov

Ideja

Arhitekti imajo kratko zgodovino svoje zbornice in hkrati kratko zgodovino uveljavljanja ceha v širši družbi. To navznoter generira nedojemanje zbornice kot naše lastne krovne, podporne organizacije, ki povezuje in zastopa vse arhitekte. Navzven pa se to odraža tako, da nas družba ne jemlje kot relevantnega akterja in sogovornika ter z nami žonglira v okviru svojih trenutnih interesov.

Ena osnovnih idej zbora arhitektov je torej, da skuša preskočiti ti oviri in postane tako navznoter kot navzven pomemben člen zbornice in ceha v celoti. Poleg tega  omogoča uživanje v petju, kreativno udejstvovanje in prijetno druženje.

Z druženjem članov na neprofesionalni ravni zbor postane povezovalni element arhitektov in ustvarja kolektivno zavest skupne pripadnosti. Arhitekte povezuje medgeneracijsko, trans nazorsko in trans klanovsko. Predstavlja tudi pomemben element zbornice v odnosu do družbe – do drugih združenj, organizacij, prebivalcev in politike.

Ob ostalih dejavnostih zbornice, ki večinoma temeljijo na strokovnem udejstvovanju, s popolnoma drugačno vsebino mehča, sprošča in hkrati utrjuje vezi med člani in arhitekti nasploh.

Okvir delovanja

Za uresničitev zastavljene ideje je osnovni predpogoj, da je zbor zelo kvaliteten. Za dosego tega cilja si mora že v začetku postaviti visoka merila; slednje ni mišljeno v tekmovalnem smislu ampak predvsem v smislu kvalitete, vsebine, izvirnosti…

Zbor deluje pod pokroviteljstvom zbornice.

Zbor je mešan.

Zbor vključuje arhitekte in krajinske arhitekte (člane in nečlane zbornice), študente arhitekture ter tuje arhitekte in študente. Z njihovim vključevanjem zbor predstavlja pomemben element skupne pripadnosti ter premoščanja generacij in povezovanja akademske in cehovske plati naše stroke.

Zbor ima od 30 do 50 članov.

Zbor temelji na dokaj klasičnem repertoarju zborovske glasbe, na zborovski klasiki od srednjeveških in renesančnih skladb do del sodobnih avtorjev ter na ljudskih pesmih. Odraža tudi značaj naše stroke: preplet umetnosti in tehnike, inovativnost, eksperimentalnost, svežino in večnost hkrat

Ključen element zbora je zborovodja, ki je ustrezno strokovno podkovan, ima karizmo in občutek za duh zbora ter temu primerno oblikuje repertoar.

Skupaj z zborovodjo se postavi okvir zbora: število pevcev, usmerjenost in repertoar. Zborovodja prejema ustrezen honorar, ker pa gre za specifičen zbor, mu mora delo z njim predstavljati tudi strokovni izziv.

Organiziranost

Zbor je v osnovi lociran v Ljubljani, posamezne vaje ima tudi v drugih slovenskih regijah. V Ljubljani so vaje v prostorih zbornice.

Vaje potekajo enkrat tedensko predvidoma v prvi polovici tedna po tri ure z začetkom ob 19h. Na vsako tromesečje oziroma pred pomembnimi koncerti potekajo celodnevne intenzivne vaje; te vaje se praviloma izvajajo izven Ljubljane.

Zbor se primarno financira iz sredstev zbornice, sredstev študentskih organizacij, fakultet, društev arhitektov in po potrebi tudi iz članarin pevcev.

Dodatni vir so sponzorska sredstva podjetij in združenj ter sredstva iz razpisov za kulturne dejavnosti.

Zbor deluje kot kulturno društvo pod pokroviteljstvom zbornice. Skladno s predpisi ima zbor svoj statut in organe odločanja.

Načrti in cilji

Zbor se s svojim delovanjem v prvi vrsti zavzema za prepoznavnost, priznanje in ugled stroke v širši družbi ter za krepitev duha povezanosti znotraj stroke. Zbor predstavlja in širi dobro ime stroke.

Zbor začne z delovanjem v januarju 2012.

V prvem letu pripravi repertoar v obsegu enega koncerta, ima nekaj manjših nastopov v okviru dejavnosti zbornice/fakultet ter zaključni koncert. Prijavi se na spomladansko revijo Ljubljanskih zborov oz. drugo revijo, kjer dobi prvo strokovno oceno.

S pripravljenim repertoarjem jeseni nastopi na Dnevih arhitektov ZAPS, Piranskih dnevih arhitekture ter Dnevih Orisa v Zagrebu – prvi mednarodno odmevni nastop zbora.

V naslednjih letih zbor poveča obseg repertoarja. V celotni oziroma manjših zasedbah sodeluje v okviru raznih arhitekturnih dogodkov (simpoziji, otvoritve razstav in objektov, podelitve diplom…) Pripravi dva večja koncerta (novoletni in zaključni), enega izven Ljubljane. Zbor sodeluje na zborovskih tekmovanjih doma in v tujini.

Na leto ali dve pripravi gostovanje/turnejo v tujini, ki je povezana s strokovno ekskurzijo. Na gostovanju vzpostavi tesne stike z zbornicami in drugimi strokovnimi organizacijami obiskane države.

Organizira skupne nastope z arhitekturnimi zbori doma in v tujini. Zbor sodeluje tudi z zbori drugih strok ter z njimi izmenjuje zborovske in strokovne izkušnje.

Zbor se vključi v zvezo kulturnih društev.

Zbor vsako leto kvalitetno posname čim več repertoarja in iz njega na vsakih nekaj let izda zgoščenko.

Zbor k sodelovanju povabi posamezne instrumentaliste in druge glasbene ustvarjalce iz arhitekturnih krogov. Sodeluje tudi z umetniki iz drugih področij (skladatelji, glasbeniki, scenografi, kostumografi, performerji, gledališčniki…).

Začeteki

Ideja o zboru se je rodila na večer otvoritve Meseca oblikovanja 2011.

Po tem so začeli s pripravami na ustanovitev zbora: oblikovanje ideje zbora, tehnične in finančne zahteve, ustanovitev društva, izbor najprimernejšega zborovodje, vabilo pevcem.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.