Dogodki

DEKADA Mačkow Architecture Office (Wroclaw)

predstavitev sodobne Poljske arhitekture

galerija Dessa, Židovska 4, Ljubljana

otvoritev razstave 6. februarja 2012 ob 20. uri

Razstava z naslovom “DEKADA Mačkow Architecture Office (Wroclaw)” je prva predstavitev sodobne Poljske arhitekture pri nas. Ravno omenjeni biro se v zadnjem času vstrajno uveljavlja tako v domovini, kot v tujini. Gre za relativno mlad biro, ki pa šteje preko 40 arhitektov in ki preseneča tako s kvaliteto, kot z obsežnostjo svojih projektov. Biro deluje v Wroclawu, nekdanjem nemškem Breslau, ki ima bogato arhitekturno tradicijo, saj so v njem svoj pečat pustili nekateri arhitekturni velikani 20 stoletja kot so Hans Poelzig, Hans Scharoun, Erich Mendelsohn in Max Berg. Zato arhitekti upravičeno razlagajo, da se arhitekture učijo kar iz arhitekture v mestu Wroclaw. Biro “Maćków Pracownia Projektowa” (originalni naziv) je bil ustanovljen pred 17, leti vodi pa ga Zbigniew Maćkow. Arhitekti pravijo: »Ustanovili smo ga z željo, da bi posegli v svet okoli nas. V bistvu nas ne zanima oblika – zanima nas reševanje problemov. Osredotočeni smo na Wroclaw in želimo stvari spremeniti tukaj, lokalno, v tem mestu.”

Kontekst

Glavna značilnost naše arhitekture je, da vsak projekt izhaja iz prostorskega, kulturnega, estetskega in funkcionalnega konteksta. Rezultat je prostorska in formalna raznolikost, ki bi jo lahko celo poimenovali arhitektura brez lastnega sloga, saj je oblikovanje drugotnega pomena in izhaja iz posamezna naloge. Presenetljivo, najtežje je načrtovati v okolju brez močnega konteksta.

Wroclaw

Večina naših projektov je povezanih z Wroclawom. Mesto s svojo bogato arhitekturno tradicijo in specifičnimi urbanimi pogoji vpliva na naše delo in oblikuje našo zavest. Glavni problem naše generacije je prekinjena kontinuiteta profesionalne izkušnje, zaradi česar je predmet našega učenja postalo mesto samo. Arhitekturna tradicija Wroclawa, ki sega vse do najnovejše zgodovine, predstavlja merilo našega delovanja. Velik del našega prizadevanja lahko opišemo kot »povezovanje« prostorov, ki so jih oblikovali predhodniki.

Detajl

Raznolikost naših rešitev izhaja iz različnih kontekstov in ne iz začetnih predpostavk. Ker nimamo »kataloga« tipičnih oblik, je pomen detajlov še toliko večji in oblikujemo jih za vsak projekt posebej. Detajl tako postaja komunikacija z uporabniki. Skozi proces oblikovanja postajajo detajli za posamezno stavbo vedno bolj obdelani, zavestni in prefinjeni. Razvoj detajlov poteka vse do konca gradnje in z njimi se soočajo vsi udeleženci gradnje, ki so prisiljeni prispevati svoje znanje, izkušnje in zmožnosti. To tudi nas sili k stalnim spremembam začetnega oblikovalskega pristopa. Na ta način izvajalci postanejo soavtorji stavbe.

Naročnik

Proces oblikovanja izhaja iz rešitev različnih problemov – funkcionalnih, pravnih, urbanističnih in družbenih – in ne iz iskanja oblik. Da bi našli prave rešitve problemov, jih je najprej potrebno opredeliti. Tu je zelo pomembno neposredno sodelovanje z uporabniki in naročnikom. Včasih naročnik postane enakovreden partner pri oblikovanju. Tak kompromis lahko privede do rešitev, ki se razlikujejo od naših pričakovanj, po drugi strani pa ustvarja zaupanje in trajno sodelovanje, ki se odraža pri nadaljnjih investicijah. Težnja k sporazumu in sposobnost razpravljanja sta ključni lastnosti arhitekta (ki opredeljujeta njegovo profesionalno delovanje). Pomanjkanje razumevanja med arhitektom in naročnikom / investitorjem / uporabnikom, preprečuje, da bi nastala dobra arhitektura. Ne obstaja »dobra« arhitektura s »slabim« naročnikom.

Izvedba

Arhitekturno zamisel krona njena izvedba. Soočanje z naročnikom in izvajalcem med gradnjo je le nadaljevanje procesa oblikovanja. Aktivno sodelovanje arhitekta v celotnem procesu potrjuje njegovo znanje ter jamči za ohranitev oblikovalne zasnove in kvaliteto končnega »izdelka«. Gradbišče je prava potrditev vsake arhitekturne zasnove, ni arhitekture, ki ne bi bila zgrajena. Arhitekturna stroka je lahko poslanstvo, a brez realizacij, ostane le »izobrazba«. Gradbišče z vsemi svojimi značilnostmi: blatom, prahom, svežim betonom v opažih, duhom po antikorozivni barvi in varjenju, je izredna in fascinantna realnost. Sami se skušamo izogniti zgolj teoretičnih tem in se osredotočamo na projekte, ki imajo možnost, da bodo uresničeni.«

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.