Dogodki

Mesta in kulture

Ali prostor lahko regeneriramo zgolj s kulturo?

Konferenčna dvorana mestnega muzeja na Gosposki 15 v Ljubljani

Ponedeljek, 27. februar 2012, od 12h do 15h

Danes prvič v zgodovini polovica prebivalstva živi v mestih. Ta trend so med drugim prinesle tudi spremembe v načinu razvoja lokalnih mestnih ekonomij. Posebej v zadnjih dvajsetih letih sta z zatonom proizvodne industrije ter s prihodom občasnih vladnih in finančnih kriz, ustvarjalnost in na ustvarjalnosti temelječa ekonomija postali mestni posel – vir turistične privlačnosti in edinstvena konkurenčna prednost.
Vendar pa danes oblikovalci politik, vodje mestnih služb in lokalne skupnosti niso več tako prepričani, da lahko kultura sama rešuje problematiko zanemarjenih mestnih območij in hude posledice nedavne globalne ekonomske recesije.
Mag. Lia Ghilardi bo v predavanju izpostavila razloge, zakaj morajo v današnjih razmerah mesta bolj ustvarjalno razmišljati o tem, kako mobilizirati svoje edinstvene kulturne dobrine v odnosu do urbane regeneracije. Izhajajoč iz izbranih nedavnih razvojnih projektov v evropskih mestih, bo predstavila nov pristop, ki ga je poimenovala ‘urbano in kulturno DNK mapiranje’. Predavanje pa bo zaključila z razmislekom o tem, kakšne strategije potrebujemo za  integrirane in trajnostne rešitve problemov urbane regeneracije.
Po predavanju bo sledila serija štirih kratkih pogovorov, v katerih bo mag. Ghilardi problematiko urbane regeneracije obravnavala v luči novo nastajajočega Centra Rog. Gostje pogovorov bodo: dr. Uroš Grilc, vodja Oddelka za kulturo MOL; mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora MOL; mag. Jurij Bavdaž, Socialna kooperativa, tovarna Rog; Bertram Schultze, arhitekt in izvršni direktor za komercialno pretvorbo nekdanjih tovarn Spinnerei (Leipzig) in Auf AEG (Nürnberg).
Pogovorom bo sledila razprava z občinstvom. Na prireditvi bo zagotovljeno simultano tolmačenje.
Lia Ghilardi je ustanoviteljica in direktorica Noeme, podjetja s sedežem v Londonu, ki deluje mednarodno na področju prostorskega mapiranja in strateškega kulturnega načrtovanja. Kot mednarodno prepoznana strokovnjakinja, že več kot dve desetletji sodeluje s številnimi odločevalci, oblikovalci urbanega prostora, arhitekti in umetniškimi organizacijami, katerih cilj je razviti ustvarjalne, integrirane in trajnostne odgovore na izzive prostorskega načrtovanja v sodobnih mestih.
Nedavno se je pridružila posebni svetovalni skupini londonskega župana za področju kulture in razvoja. Na Univerzi mesta London je vodja oddelka za načrtovanje kulturnega prostora, ki je del podiplomskega študija Kultura, politike in projektno vodenje.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.