Knjige

Arhitektura v šoli, šola v arhitekturi

Nova številka revije Sodobna pedagogika

13.03.2012

Pri Zvezi društev pedagoških delavcev je v februarju izšla nova številka znanstvene revije Sodobna pedagogika, ki je posvečena izključno šolskemu prostoru. Objavljeni so članki različnih avtorjev, ki vrtec in šolo kot prostor obravnavajo iz različnih vidikov: od širših filozofskih perspektiv v prispevkih Eve D. Bahovec “Kaj je dober prostor za misliti? Filozofija, arhitektura, šolanje” , Ksenije Bregar Golobič “Kakšno šolo hočemo? Prostor kot element (prikritega) kurikula” ter Gregorja Bide “Prikriti kurikulum, ideologija, prostor” , do bolj specifičnih pedagoških vidikov v članku Majde Cenčič in Marjance Pergar Kuščer “Dejavniki učenja in sporočilnost šolskega prostora” in umetniškega projekta Katje Sudec “Kam naj sedem? Učenje v ustvarjanju šolske arhitekture” , ter vse do krajinskega arhitekturnega pogleda v prispevku Ine Šuklje Erjavec “Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojno-izobraževalnem procesu”.

Nabor prispevkov strokovnjakov s tako različnih področij pomeni eno prvih bolj poglobljenih interdisciplinarnih obravnav šolskega prostora pri nas, ki ponuja možnost novih in predvsem drugačnih razmislekov o šoli (vrtcu) kot prostoru. Posebej dragocena so objavljena filozofska besedila, ki po eni strani razpirajo razsežnosti svobode, ki jo lahko nudi “pravi prostor za misliti”, po drugi pa razkrivajo pasti in omejitve, ki jih ustvarjajo vsakdanje samoumevnosti, “prikriti kurikul”,  v prav istem fizičnem prostoru. Gre za ubeseditve vprašanja šolskega prostora, ki s strani arhitektov, ne zgolj tistih, ki se dejansko ukvajrajo z načrtovanjem šol, ne bi smele ostati prezrte. Nenazadnje tudi zato, da se iz pozabe prikliče še glasneje kot s to izdajo delo in vloga arhitekta Emila Navinška.
Tematska številka Sodobne pedagogike nedvomno vabi in kliče k nadaljevanju interdisciplinarnega ukvarjanja s šolskim prostorom. Še širše in predvsem, še globlje.

Dostopno: http://www.sodobna-pedagogika.net/

Sodobna pedagogika 1/2012, letnik 63 (129)
Arhitektura v šoli, šola v arhitekturi

Opis izdaje: 195 strani, cena 17,00 EUR
Izdajatelj: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS), Tržaška cesta 2, Ljubljana

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.