Dogodki

Več geografije, manj arhitekture: M30 Madrid Río Project

razstava

galerija Dessa, Židovska 4, Ljubljana

Otvoritev razstave: 19. marec 2012 ob 20. uri

Organizatorji EPK v Mariboru so se zaradi pomanjkanja denarja obrnili na razna tuja veleposlaništva v Sloveniji z namenom, da bi ta prevzela sponzorstvo nad posameznim mesecem. V mesecu marcu je pokroviteljstvo prevzela Španija. Na področju arhitekture so povabili biro Burgos & Garrido Arquitectos, saj je med drugim zmagal na mednarodnem natečaju za brv na Lentu v Mariboru. Arhitekti bodo imeli v Mariboru predavanje, sodelovali pa bodo tudi na okrogli mizi. Ker v Mariboru ni bilo na voljo ustreznega razstavnega prostora, so se organizatorji dogovorili, da bo njihova razstava v galeriji DESSA v Ljubljani. Tako je razstava nekako povezana z EPK-jem, vendar ni njen uradni dogodek.

Razstava predstavlja izjemen projekt ureditve mestnih obvoznic, tistega neskončnega prostora zavitih cest, nadvozov in križišč, ki vse bolj »davijo« naša mesta in jih razmejujejo od predmestij in narave. V Madridu so se tega lotili velikopotezno. V dolžini 8 kilometrov so ceste vkopali v zemljo, nad njimi pa uredili parke. Tako je mesto pridobilo stik z naravo in reko, dobili so nove javne, športne in parkovne površine, kvaliteta mestnega življenja se je s tem dvignila. Problem s katerim se soočajo, ali se šele bomo soočali tudi mi, je tu zgledno rešen.

Leta 2003 se je madridski mestni svet odločil zgraditi 8 kilometrov dolg tunel za odsek glavne mestne obvoznice (M30), ki teče ob bregovih reke Manzares. Ko je bila cesta pred 30. leti zgrajena, je presekala povezavo med mestom in reko in območje je postalo izolirano, nedostopno in nevidno. Z izgradnjo tunela se je v sedišču meta sprostilo velikansko območje.

Projekt Burgos & Garrido Arquitectos Asociados je rezultat prve nagrade na mednarodnem natečaju. Obsega ureditev obrežij reke Manzanares v dolžini 8 km, ki poteka skozi mesto, načrtovanje 115 hektarov parkovnih površin, 12 mostov in 6 ha javnih in športnih površin. Poleg tega je načrt obsegal še informacijske in umetniške centre, urbano plažo, otroška igrišča in kavarne in obnovo vodnih objektov kot dela arhitekturne dediščine. Izdelan je bil tudi urbanistični načrt za bližnja območja v velikosti 880 ha, ki je poudarjal vlogo javnih površin v neposredni bližini reke.

Obsežnost gradnje cestnih tunelov nam je dala izjemno priložnost, da smo lahko mesto Madrid povezali z okolico. Projekt je vzpostavil fizično in konceptualno kontinuiteto, med mestnim središčem in pokrajino, ki dotlej ni obstajala. Pri tem je reka Manzanares postala stičiščna točka tega prehoda.

Na vrhu te ogromne »podzemne konstrukcije« smo večinoma uporabili rastlinje, da bi ustvarili gosto, bogato zeleno površino, ki je hkrati umetna, urbana in bivalna. Skoraj polovica površine projekta se nahaja nad tuneli in spremljajočimi tehničnimi objekti, ki so potrebni pri takšnih velikih urbanih infrastrukturah.

Gre za res izjemen projekt. Je najbolj pomemben projekt, ki je bil izveden v Madridu v zadnjih desetletjih in verjetno eden najbolj ambicioznih v Evropi. Morda gre za prvi primer novega pristopa, ki povezuje velike infrastrukture in grajeno mestno tkivo z naravnim okoljem, ki jih obdaja. Na istem prostoru  se spajajo: pokrajina, mesto, arhitektura in urbana infrastruktura, ki ustvarjajo večjo prostorsko raznolikost in nastane mesto, ki je bolj zeleno, bolj bivalno in vzdržnostno.

Projekt, ki je zdaj zaključen, povezuje Madrid z dragoceno pokrajino okoli mesta. S pomočjo pogozdenega koridorja, rečnih bregov, ducata brvi in stezic, ki povezujejo soseske in premoščajo infrastrukturo, ki jih je nekoč delila, je reka Manzanares postala vez med mestom in zaledjem.

Tehnični podatki

Mednarodni natečaj – prva nagrada

Lokacija                             Madrid, Španija

Leto izvedbe                      2005-2011

Naročnik                            občina Madrid

Arhitekti

Ginés Garrido (glavni arhitekt)

Burgos & Garrido

Porras & La Casta

Rubio & A.Sala

West 8

Statika                               TYPSA ingenieros consultores

Investicija                          420.000.000 €

Območje                            120 ha

Burgos & Garrido Arquitectos Asociados:

V zadnjih desetih letih je bilo delovanje biroja usmerjeno v oblikovanje in konstrukcijo javnih prostorov, parkov in oblikovanju krajine z vidika socialne in okoljske vzdržnosti. Med zadnjimi izvršenimi projekti je Madrid Río Project eden zadnjih, trenutno pa se ukvarjajo z raznimi ureditvami rek v Španiji: v Talaveri, Toledu, Madridi in Albaceti. Poleg tega so načrtovali in gradili javne stavbe in socialna stanovanja. Delajo tudi v tujini in trenutno se ukvarjajo z ureditvijo avtoceste v Limi (Peru), z rezidenco španske ambasade v Canberri (Avstralija), naseljem s 70 socialnimi stanovanji v Eindhovnu (Nizozemska) in brvjo na Lentu v Mariboru.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.