Novice

S kooperativami do najemnih stanovanj

Za manj lastniških in več najemnih stanovanj

Uredništvo

23.03.2012

Zavod Tovarna v sodelovanju z Mrežo za prostor v četrtek, 29.3. 2012 ob 18.00 v Atriju ZRC SAZU organizira javno tribuno o zagotavljanju najemnih stanovanj in njihovem mestu v stanovanjski politiki Slovenije. Ker je delež najemnih stanovanj v slovenskem stanovanjskem fondu v primerjavi z večino zahodnoevropskih držav izjemno majhnen, le okoli 5%, bodo na tribuni izpostavili pomen najemnih stanovanj na kakovost bivanja posameznika, na razvoj družbe in učinke na razvoj nacionalnem gospodarstva. Kot možen korak k povečanju deleža bo posebej obravnavana možnost najemnih stanovanj v stanovanjskih kooperativah po švicarskem vzoru.

V Sloveniji se mnogo ekonomsko šibksejših in tudi mladih ukvarja s tem, kako bi prišli do stanovanja. Državni in mestni stanovanjski skladi z izgradnjo najemnih ali lastniških stanovanj ne dohajajo potreb. Alternativ je malo, vsekakor pa stanovanjske kooperative predstavljajo eno izmed njih. Zavod Tovarna iz Novega mesta v partnerstvu z ženevsko kooperativo Codha želi v Slovenijo prenesti švicarski model stanovanjskih kooperativ, ki bo omogočil reševanje stanovanjskega problema na ugodnejši način, kot jim ga trenutno ponuja trg najemnih stanovanj. “Združeni v kooperativo si bodo bodoči najemniki z minimalnim kapitalskim vložkom v obliki depozita (soudeležba) zagotovili pravico do stanovanja z neprofitno najemnino in pravico do soodločanja pri njegovi izgradnji, vzdrževanju in socialnem življenju v stanovanjski zgradbi, ki je v lasti kooperative,” je zapisalno na spletni strani Tovarne.

Stanovanjske kooperative poleg ugodnejših ekonomskih okoliščin poti ponujajo tudi alternativo v načinu bivanja, ki temelji na ideji družbene kohezije. Sosedsko povezovanje, souporaba določenih prostorov in deljenje nekaterih dobrin so bistvenega pomena. Stanovalci stanovanjskih kooperativ skupaj skrbijo za stavbo in urejanje okolice, organizirajo medsebojno varstvo otrok, zagotavljajo skrb sa starejše osebe, se učijo v skupni učilnici, delajo v skupnih delavnici, si delijo avtomibile idr.. Tak način bivanja ustvarja močno družbeno povezanost in ravno zato je Švici precej popularen.

Če so v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja s stanovanjskimi zadrugami reševali predvsem problem gradnje lastniških stanovanj oz. hiš (npr. stanovanjska zadruga Likovnik v Šentvidu, zadruga arhitektov na Langusovi na Mirju), je zdaj morda pravi čas za razmišljanje o rešavnju problema pomanjkanja najemnih stanovanj. Tudi osnutek novega Nacionalnega stanovanjskega programa je osredotočen na povečanje njihovega deleža. To pa je trenutno v nasprotju z napovedmi novega svetovalca ministra za finance Janeza Šušteršiča za stanovanjsko politiko Janeza Štiha, ki želi tistim državljanom, ki jih potrebujejo, zagotoviti lastniška stanovanja. A kako jih bodo ti državljani sploh kupili ? In če jim bo to že uspelo – kako jih bodo vzdrževali, sedaj in v bodočih časih, ki konca ekonomske krize še ne vidijo?

Številne pobude o potrebnih spremembah temeljenjih dokumentov naše stanovanjske politike odpirajo možnosti tudi za oblikovanje primernega okolje v smeri spodbujanja zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj. Pomembno pa je, da se ob tem vzpostavi tudi dovolj široko družbeno soglasje, da bo morebitne spremembe mogoče uveljaviti.
Javna tribuna, ki jo organizira Zavod Tovarna v sodelovanju z Mrežo za prostor, bo v četrtek, 29.3. 2012 ob 18.00 v Atriju ZRC SAZU. Organizatorji k udeležbi in sodelovanju vabijo predstavnike odgovornih ustanov, strokovnjakov, političnih strank, vse zainteresirane posameznike in medije.

Izhodišča in nosilci izhodišč za razpravo:

Jožka Hegler,  direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana – Izhodišča stanovanjske politike s stališča javnega stanovanjskega sklada

Dr. Srna Mandič – profesorica na Fakulteti za družbene vede;  Družbena koristnost modela stanovanjskih zadrug in možnosti  izvedljivosti  modela pri nas
Tadej Žaucer
, IPoP;  Izhodišča in predlogi Mreže za prostor za pripravo predloga nacionalnega stanovanjskega programa
Blaž Habjan,  vodja projekta »Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru«; Švicarski model stanovanjskih kooperativ.

Več:
http://stanovanjskekooperative.si/

http://ipop.si/

http://www.codha.ch/index.html

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.