Dogodki

Javni in za javnost odprti prostori mesta

Predavanje dr. Liljane Jankovič Grobelšek

Urbanistični inštitut RS, knjižnica, Trnovski pristan 2, Ljubljana

Uredništvo

Torek, 3. 4. 2012 ob 17.00

Urbanistični inštitut vabi na predavanje dr. Liljane Jankovič Grobelšek z naslovom Javni in za javnost odprti prostori mesta – Nove rešitve za sodobno mesto.

Omrežje javnega prostora je tisti mestni prostor, v katerem v pretežni meri izvajamo ukrepe za povečanje kakovosti bivanja, zdravja in varnosti ljudi. Poleg javnih prostorov je dr. Liljana Jankovič Grobelšek iz podjetja Acer Novo mesto v doktorski disertaciji obravnavala tudi za javnost odprte zasebne prostore v mestih. Ti so pri nas v praksi in zakonodaji povsem neuveljavljena kategorija. Navezujejo se na omrežje javnega prostora in ga dopolnjujejo. Zato pomenijo možnosti za količinsko in kakovostno obogatitev javnega prostora in ne dovolj izkoriščen prostorski potencial. Predavateljica bo predstavila urbanistična vodila kot možne urbanistične strategije in instrumente, ki lahko doprinesejo h količinsko bogatejšemu in kakovostnejšemu omrežju javnih in za javnost odprtih zasebnih prostorov. Urbanistična vodila je mogoče začeti uvajati v prakso in jih izvajati takoj, na osnovi veljavne zakonodaje. Predavateljica bo predstavila možnosti za uvedbo vodil v prakso in postopno v zakonodajo. Razpravo bo moderirala doc. dr. Ilka Čerpes, mentorica doktorskega študija predavateljice.

Več informacij na www.uirs.si.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.