Dogodki

UN na poplavno ogroženih območjih

predavanje dr. Koena De Wandelerja

knjižnica Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana

torek 24. 4. 2012 ob 17.00

Urbanistični inštitut Republike Slovenije vabi na predavanje dr. Koena De Wandelerja z naslovom URBANISTIČNO NAČRTOVANJE V POPLAVNO OGROŽENIH OBMOČJIH – Primer Bangkok 2011 – sta neprimerno urbanistično načrtovanje in upravljanje naravno nesrečo spremenila v od človeka povzročeno katastrofo? Predavanje bo v torek 24. 4. 2012 ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana.

Nenavadno močno monsunsko deževje leta 2011 je povzročilo ogromne poplavne valove, ki so skoraj potopili ekonomsko središče Bangkoka. Preusmeritev naravnih tokov v vzhodna in zahodna predmestja je povzročila veliko poplavo na celotnem obrobju tajske prestolnice. Razdeljevanje dobrin in izvajanje servisnih dejavnosti sta bila močno motena, povzročena je bila velika gmotna škoda, preživljanje številnih gospodinjstev s srednjimi in nizkimi dohodki pa zelo prizadeto. Strokovnjaki za upravljanje z vodami so hitro izpostavili, da je človekova dejavnost skozi desetletja spodkopala krhko ekološko ravnovesje Osrednjega tajskega nižavja. Na to so pomembno vplivali krčenje gozdov, zajezitve in preusmerjanje naravnih tokov, pa tudi urbanizacija in suburbanizacija, ki sta privedli do spreminjanja kanalov za odvodnjavanje v caste ter gradnje v razvodjih. Na osnovi dvajsetletnih življenjskih in delovnih izkušenj v Bangkoku bo predavatelj na arhitekturnem oddelku Univerze St. Lucas v Bruslju in vodja smeri Urbani menedžment na Šoli za arhitekturo in oblikovanje KMUTT v Bangkoku, predstavil razprave, ki so se pojavile, ko so se poplavne vode umaknile. Ali obstaja oz. ali je kadarkoli obstajala vizija rasti tega čudovitega mesta?  Kakšni napori so bili vloženi v razvoj in veljavo urbanističnega načrtovanja? Kako je organizirana občinska uprava in kakšna partnerstva so vzpostavljena za izvajanje dnevnega in izrednega upravljanja tega urbanega velikana? Ob koncu bo predavatelj odprl razpravo s številnimi predlogi, kako bi urbanistično oblikovanje, načrtovanje in upravljanje lahko prispevali k zmanjšanju poplavnih težav.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.