Novice

Plečnikov stadion – reakcija na okoljevarstveno soglasje

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš: Peter Rondaij, Ljubo Rezar in Katarina Bajželj Žvokelj

04.06.2012

Agencija Republike Slovenije za okolje je 30. maja 2012 družbi Bežigrajski športni park v večinski lasti Joca Pečečnika izdala okoljevarstveno soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona. Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš, katerega člani smo v postopku pridobili položaj stranskih udeležencev, obžaluje takšno odločitev agencije, saj se bo zaradi trmastega vztrajanja investitorja pri neuresničljivem projektu agonija propadajočega stadiona tako samo še podaljšala.

Čeprav so si uradniki prizadevali za razmeroma korektno vodenja postopka v smislu zagotovitve sodelovanja javnosti in dajanja možnosti investitorju, da večkrat popravlja poročilo o vplivih na okolje, pa so se izognili presoji ključnega vprašanja, na katerega smo jih izrecno opozorili: da ni mogoče izdati zakonitega okoljevarstvena soglasja, ki temelji na nezakonitem predpisu – občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN). Podobno se niso hoteli vsebinsko ukvarjati z očitnimi kršitvami režima varstva kulturne dediščine, ampak so se raje sklicevali na pozitivno mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine.

OPPN je sprejela občina in po slovenski zakonodaji ga je mogoče izpodbijati le na ustavnem sodišču. Namesto tratenja časa z okoljevarstvenim soglasjem in vzbujanja lažnih upov investitorju bi bilo seveda smotrneje že takoj doseči razveljavitev OPPN-ja. Žal je ustavno sodišče po letu 2007 spremenilo ustavnosodno prakso in začelo dosledno zavračati vse pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti prostorskih aktov ter od pobudnikov zahtevati, da pred vložitvijo pobude izčrpajo vsa pravna sredstva. Navedeno pomeni, da se moramo na izdano okoljevarstveno soglasje pritoževati tako dolgo, dokler katero od sodišč ne bo ugotovilo, da je OPPN nezakonit, kar bo seveda pomenilo tudi razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Izvirni greh je bil torej narejen s tem, da je morala občina na ukaz župana in na željo investitorja sprejeti nezakonit prostorski akt, država, ki zanj ni neposredno pristojna, pa zdaj na njegovi podlagi izdaja nadaljnja soglasja. Ker pa se bodo – dokler je Slovenija vsaj približno še pravna država – postopki prej ali slej ustavili, bomo po zatrjevanju investitorja grešni kozli seveda sosedje, ki da mu hočemo nagajati, ali prezapletena zakonodaja, ki je ni mogoče izvajati. Upamo pa, da bo javnost spregledala, da sta glavna krivca za propadanje Plečnikovega stadiona človeka, ki sta mislila, da jima ne bo treba upoštevati zakonov: eden zato, ker je imel tolikšno politično moč, drugi pa zato, ker je imel toliko denarja.

V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja je bilo tudi nenavadno, da se je generalni direktor agencije za okolje, ki postopka ni niti vodil niti se ne bi smel vmešavati vanj, nekajkrat sestal z investitorjem oziroma njegovimi predstavniki. Ker nam je to vzbudilo sume o morebitni pristranskosti pri odločanju, smo generalnega direktorja zaprosili za čimprejšnje pojasnilo o teh sestankih, a odgovora do današnjega dne nismo prejeli.

Ob tej priložnosti želimo še zanikati trditve, ki jih je investitor začel dajati za nekatere medije, češ da naj bi mu stanovalci predlagali, „da mu nehajo nagajati“, če bi jim vgradil dvigala in nova okna ter obnovil fasade in strehe. Vedno smo vztrajali pri tem, da morajo Fondovi vrtovi ostati zelena površina, saj niso le pripadajoče zemljišče k stanovanjskim stavbam, ampak so tudi vplivno območje kulturnega spomenika, na katerem se ne sme graditi. Tega kot lastniki vrtov nikoli ne bomo dovolili, zato smo investitorju seveda trn v peti. Z namenom zavajanja javnosti je izjavil že več neresnic in tudi ta njegova trditev je ena izmed njih.

foto: Miha Fras

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.