Dogodki

Samozadostna bivalna enota

dan odprtih vrat 15. junija 2012 med 11. in 16. uro

trnovski park ob Finžgarjevi ulici v Ljubljani

prof.dr. Sašo Medved

15. junij 2012 med 11. in 16. uro

Cilje energetske in okoljske politike v EU na področju rabe energije v stavbah zelo dosledno povzema prenovljena Direktiva o energijski učinkovitosti stavb, ki predvideva, da bodo vse nove in obnovljene stavbe najkasneje po letu 2020 morale biti skoraj energijsko samozadostne. To pomeni, da bomo, namesto danes modernih pasivnih stavb, gradili energijsko aktivne stavbe.

Za načrtovanje in gradnjo t.i. skoraj nič energijskih stavb, bomo potrebovali ustrezna nova znanja in tesnejše sodelovanje strokovnjakov različnih strok. Projekt IDES‐EDU je projekt programa Inteligentna energija za Evropo, katerega cilj je izdelati predmetnik in učna gradiva za magistrski program na področju gradnje takih stavb. V programu med 15 evropskimi univerzami sodeluje tudi Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Ena od aktivnosti projekta je tudi zasnova in izdelava samozadostnih bivalnih enot, pri čemer so v Sloveniji sodelovali študentje Fakultete za strojništvo, Fakultete za arhitekturo in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. S študenti omenjenih fakultet smo začeli izdelovati energijsko samozadostno bivalno enoto konec lanskega leta. Enota je ogrevana s tremi različnimi solarnimi ogrevalnimi sistemi, za oskrbo z električno energijo je vgrajen fotonapetostni sistem. Dodan je tudi sistem za zbiranje deževnice, odpadna voda se čisti v rastlinski čistilni napravi. Zato enota ni priključena na noben javni komunalni sistem. Celico smo zgradili iz petih, funkcionalno povezanih enot, kar zagotavlja zahtevano mobilnost. Vse enote so bile izdelane z energetskimi sistemi v sodelovanju z več kot dvajsetimi industrijskimi partnerji na poligonu v Srednjih Gameljnah pri Ljubljani in konec maja prepeljane na lokacijo v trnovskem parku ob Finžgarjevi ulici v Ljubljani. Celica je namenjena prikazu novih energetskih tehnologij in študijskemu delu študentov Univerze v Ljubljani. V njej bodo potekale demonstracije tehnologij za strokovnjake, dijake in učence ter javnost.

Ker bi želeli s tehnologijami za učinkovito rabo energije v stavbah in tehnologijami za izkoriščanje sončne energije seznaniti javnost, vas vljudno vabimo na otvoritev, ki bo potekala kot dan odprtih vrat 15. junija 2012 med 11. in 16. uro.

prof.dr. Sašo Medved

Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah

Fakulteta za strojništvo Ljubljana

Komentarji (1)

  1. tondija, 07.06. 2012, 09:18

    Fantastičen dosežek, čestitke. Pomislek gre morda slabši razporeditvi tlorisa: hodnik, ki verjetno funkcionira kot vetrolov je premalo izkoriščen.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.