Dogodki

Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj

konferenca Plana B za Slovenijo

Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

19. junij 2012 od 9. do 17. ure

Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko bi bili tako zelo večplastni. Pred našo družbo je naloga dimenzij, ki bi lahko bile strašljive, če v njej ne bi bili sposobni razbrati orisov naših velikih priložnosti.

Slovenija ima vse možnosti za zeleni razvojni preboj. Dobro izhodišče zanj lahko ustvarimo s šestimi vitalnimi programi: prehranska samooskrba s poudarkom na zdravi hrani in ekološki pridelavi; vrednostna veriga predelave lesa; energetska prenova javnih in zasebnih zgradb; prehod na obnovljive vire energije; modernizacija železniškega omrežja s poudarkom na drugem tiru in primestnih povezavah ter gospodarnost z viri s poudarkom na snovni učinkovitosti.

Na dan pred začetkom Konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio +20) vas Plan B vabi na konferenco, katere namen je predvsem:

· Pozicionirati programe za zeleni razvojni preboj kot nosilno razvojno vizijo v slovenski strukturni politiki za novo finančno obdobje EU 2014–2020.

· Potrditi obstoječa in ustvariti nova strateška partnerstva.

· Skupaj evidentirati nadaljnje korake in ukrepe za podporo izvedbi šestih programov zelenega razvojnega preboja.

Danes je pomembno graditi na tistem, kar imamo skupnega. Za 6 programov zelenega razvojnega preboja smo zaznali visoko stopnjo družbenega soglasja, saj razvojni preboj omogočajo na način, ki nas vrača v večje družbeno in okoljsko ravnovesje. Izhajajo iz slovenskih strateških virov in priložnosti.

So regionalno uravnoteženi. So usmerjeni v rešitve in ne ustvarjajo novih problemov. Prinašajo priložnosti za nova delovna mesta, ponujajo priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti in inovacijske preboje. So projekti “ekonomije smisla”, saj odgovarjajo na temeljne izzive našega časa in potrebe prihodnjih generacij.

Programi za zeleni razvojni preboj bodo povezali vse vitalne sektorje družbe: zasebnega, javnega, nevladnega in raziskovalno-akademskega. Konferenca je zato namenjena:

· javnemu sektorju na državni in lokalni ravni s pristojnostmi ali delovanjem na področjih kmetijstva, okolja, infrastrukture, prostora, energije, prometa ter na drugih področjih zelenega razvojnega preboja;

· zasebnemu sektorju dejavnosti proizvodnje ali trženja izdelkov ali storitev na področjih šestih programov zelenega razvojnega preboja;

· nevladnim organizacijam, ki delujejo na področjih varstva okolja, ekološkega kmetijstva, samooskrbnosti, podnebnih sprememb, trajnostne energetike, trajnostne mobilnosti, snovne učinkovitosti in drugih področij trajnostnega razvoja;

· raziskovalno-akademskim ustanovam in strukturam, ki se ukvarjajo z razvojem novih (zelenih) tehnologij, materialov in storitev;

· regionalnim in lokalnim razvojnim in energetskim agencijam, ki vodijo projekte na področjih šestih programov zelenega razvojnega preboja;

· finančnim institucijam, ki so ali bi lahko bile vključene v podporne sheme izvedbe programov zelenega razvojnega preboja;

· vplivnim posameznikom, ki lahko pospešijo aktivnosti v smeri hitrejšega zagona programov;

· drugim organizacijam in strokovnjakom, ki se zavzemajo za hitrejši trajnostni razvoj v smeri nizkoogljične družbe ter

· vsem ljudem dobre volje, ki verjamejo, da zmoremo več, kot se trenutno zdi, in so se pripravljeni na različne načine vključiti v snovanje in izvajanje zelenega razvojnega preboja.

Kotizacije ni.

Konferenco organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju z ITRES, inštitutom za trajnostni razvoj Evrope in sosednjih regij. Konferenca je organizirana v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj.

Prijave so obvezne, prejemajo jih do 15. junija preko spletne prijavnice. Dodatne informacije pri Nini Tome na 05 907 13 34 in nina.tome@umanotera.org.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.