Dogodki

Kultura – razvojni potenciali?

Mednarodna konferenca, Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

21. - 23. 09. 2012

Konferenca ≫Kultura – razvojni potenciali?≪ želi doseči več ciljev. Najprej želi v času morda največje kulturne prireditve v Sloveniji doslej, v naše kraje pripeljati vrsto vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja kulturne ekonomike, kulturne politike, kulturnega menedžmenta in drugih sistemskih, družboslovnih in humanističnih ved, ki se ukvarjajo s področjem kulture. To je uspelo že v letu 2010, ko je na Ekonomski fakulteti v okviru dogodka ≫Ekonomika likovnih umetnosti≪ (več na: http://www.cecee.eu) gostovala vrsta vodilnih svetovnih kulturnih ekonomistov.

V okviru Evropske prestolnice kulture, dogodka, ki simbolizira povezovanje kulture in razvoja, ki ima zlasti v kulturni ekonomiki in politiki relativno dolgo tradicijo preučevanja in številne avtorje in dela, ki jih morda Slovenija še ne pozna dovolj. Pri tem ne gre le za ≫očaranost≪ nad morebitnimi razvojnimi potenciali kulture, pač pa se želi problematizirati tako pojem razvoja kot v zadnjem času opevane dimenzije so-vplivanja kulture in drugih področij družbe – gospodarstva, politike, znanosti,…

Ali lahko kultura pozitivno deluje na razvoj nekega okolja? Kateri od razvojnih dimenzij nameniti največ pozornosti? Kje so največji možni vplivi kulture na razvoj, kako lahko kultura najmočneje in najbolj pozitivno vpliva na razvoj nekega okolja?

Ali je v sovplivanju kulture na razvoj (in obratno) sploh tisti temeljni moment kulture, ali pa s tem ne pozabljamo na neke njene temeljne lastnosti, ki se temu že po naravi upirajo? Ali ustvarjalnost, ki je v temelju kulture in umetnosti, pritegne druge dejavnosti in sredstva v nek kraj, ali pa je morda ravno obratno? Kako preprečiti pojave gentrifikacije pri urbani regeneraciji mestnih predelov s pomočjo kulturnih dogodkov? Kako ovrednotiti učinke kulture na razvoj? Ali sploh imamo dovolj razvite metodologije za kaj takšnega? Ali so te sploh bistvene?

Dogodek, ki je zamišljen kot mednarodna konferenca z vabljenimi predavatelji, okroglimi mizami, študentsko sekcijo in spremljajočimi dogodki, bo organizirala Univerza v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim društvom za kulturno ekonomiko, ki je bilo tudi glavni organizator dogodka na Ekonomski fakulteti. V sodelovanje se bo skušalo pritegniti tudi druge, predvsem univerzitetne institucije iz Slovenije in tujine.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.