Dogodki

Prenova: generator gospodarskega razvoja

Strokovni posvet/

Šoštanj; Vila Široko Metleče 6, 3325 Šoštanj

torek, 2.10.2012 ob 10.00

Posvet bo organiziran v sklopu Tedna arhitekture in prostora 2012. Na njem bodo aktivno sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti Savinjske regije, gospodarstva, resorna ministrstva ter strokovnjaki s tega področja. V prvem delu posveta bodo sodelujoči predstavili

svoja izhodišča, s čimer bodo osvetlili izzive na tem področju, v nadaljevanju – v sklopu okrogle mize – pa bodo vsi udeleženci skupaj skozi debato poskušali pripraviti izhodišča za nadaljnje delo.

S temo organizatorji želijo spodbuditi razprave o trajnostnem prostorskem razvoju regije in Slovenije ter tvorno prispevati h kvalitetnejši strokovni obravnavi prostora. Hkrati želijo povezati vse akterje v regiji, ki se s prostorom ukvarjajo na strokovni ravni. Energetska prenova stavb je v letošnjem letu zelo aktualna tema, saj na eni strani vse dražji energenti slabijo moč gospodarstva in kupno moč gospodinjstev, na drugi strani pa je gradbena panoga v popolnem kolapsu. Z energetsko prenovo stavb bizmanjšali odvisnost od energentov in zagnali gradbeništvo…

Organizator:

METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije

Gostitelj:

Občina Šoštanj, Urad župana občine Šoštanj

Partnerji:

Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.

Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica

Regionalna gospodarska zbornica Celje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Pokrovitelji:

Premogovnik Velenje d.d., PV Invest d.o.o., Alpac, Ravago, Rockwool

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.