Novice

Preobrazba v trajnostni planet brez inženirjev ni mogoča

Poročilo iz Svetovnega inženirskega foruma

24.09.2012

Prejšnji teden se je z objavo deklaracije v Ljubljani končal največji letni inženirski dogodek, ki sta ga organizirala Inženirska zbornica Slovenije (IZS) in Svetovna zveza inženirskih organizacij (WFEO). V njej so inženirji pozvali svetovne voditelje, da prepoznajo Svetovno inženirsko skupnost kot polnopravnega partnerja pri obravnavi zahtevnih trajnostnih izzivov.

Slovenski inženir Viktor Markelj prejel priznanje za mednarodni inženirski dosežek. Viktor Markelj je s svojo projektno rešitvijo zmagal na mednarodnem natečaju za izdelavo idejnega projekta mostu in kasneje zanj izdelal vse zasnovalne načrte. Osrednji in ključni del mostu, ki ga postavlja na prvo mesto v svetovnem merilu, je način premostitve reke Save z obešanjem mostne razponske konstrukcije na poševne zatege, ki potekajo preko enega samega pilona višine 200 m. Z glavno razponsko konstrukcijo dolžine 376 m in s svojo izredno širino je most dosegel svetovni primat med tovrstnimi mostovi z enim samim pilonom.

Več kot 500 udeležencev iz več kot 60 držav iz petih celin je v Ljubljanski deklaraciji, ki jo je formalno potrdil tudi izvršni svet Svetovne zveze inženirskih organizacij, med drugim zapisalo, da v družbi obstoji nujna potreba po trajnostnem načrtovanju in gradnji stavb in infrastrukture, saj bo le na ta način mogoče zadostiti potrebam človeštva in zaščititi okolje, ter nadaljevalo, da so Svetovna zveza inženirskih organizacij in njeni člani pripravljeni, voljni in sposobni prispevati svoja znanja, kreativnost in predanost z namenom uresničitve sestavin deklaracije. Ob tem so pozvali svetovne voditelje, da prepoznajo Svetovno inženirsko skupnost kot polnopravnega partnerja pri obravnavi teh zahtevnih izzivov s ciljem preobrazbe sveta v trajnostni planet.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.