Delavnica

Organizator podnebnega varstva

izobraževalni program

Šentrupert na Dolenjskem

10. oktober 2012

Izobraževalni program »Organizator podnebnega varstva« je namenjen pridobivanju novih znanj za blaženje učinkov podnebnih sprememb.

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo je partner v projektu CLIPMA (“Training Course for Local Climate Protection Managers in Central Europe”), ki je namenjen usposabljanju občinskih uradnikov, nosilcev političnega odločanja na lokalni ravni in strokovnjakov, ki delujejo na občinski ravni. Projekt se izvaja v Avstriji, kjer so tovrstno izobraževanje pričeli pred tremi leti, na Madžarskem, na Slovaškem in pri nas.

Projekt CLIPMA, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije, spada v Program vseživljenjskega učenja in v podprogram Leonardo da Vinci. Del projekta je izvedba izobraževalnega programa “Organizator podnebnega varstva”,  za učinkovito vodenje lokalnih projektov  na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

Program sledi EU ciljem, ki jih vsebuje podnebno-energetski paket, sprejet v marcu 2007 in ki so – preko Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije in Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije – del evropskega “acquis communautaire”. Zavezo države k spodbujanju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov vsebuje tudi 4. odstavek 65. člena Energetskega zakona, kjer so programi izobraževanja na tem področju posebej omenjeni. Občine sprejemajo urbanistične smernice za načrtovanje rabe sistemov obnovljivih virov energije, spodbujati rabo obnovljive vire energije v lokalnih energetskih konceptih in zasnovati energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje.

Vsebine izobraževanja zajemajo šest sklopov predavanj in razprav o blaženju vplivov podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in sicer zakonodajne okvire, učinkovito rabo in obnovljive vire energije, kmetijstvo, trajnostna mobilnost in prostorsko načrtovanje, snovanje in izvajanje projektov v občinah in strategije prilagajanja z rešitvami. Udeleženci bodo znanja izpopolnjevali tudi s skupinskim delom in pripravo in predstavitvijo lastnega projekta.

Izobraževalni program se bo odvijal v treh sklopih po dva dneva. Prvi sklop bo 10. in 11. oktobra 2012 v OŠ dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu na Dolenjskem, drugi sklop 28. in 29. novembra 2012 v OŠ Brezovica, Brezovica pri Ljubljani, in zaključni, tretji sklop, 23. in 24. januarja 2013 v Termah Snovik.

Število udeležencev je omejeno na 24, udeležba pa je brezplačna. Prostih je še nekaj mest.

Podrobnejše informacije na e-naslovih: info@se-f.si,  gorazd.marincek@se-f.si , ali po  telefonu  041 587 308, Gorazd Marinček.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.