Novice

Udarniška prenova javnega prostora

Akcija Mestne občine Velenje v okviru projekta ReNewTown

Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe

30.09.2012

V Velenju so letošnji prihod jeseni praznovali tudi z odprtjem nove ureditve med bloki v krajevni skupnosti Gorica. Posebnost ureditve je, da je bila izvedena s prostovoljnim delom. Od 9. do 13. julija je 64 prostovoljcev opravilo 1567 prostovoljnih ur dela z namenom, da zapuščeno zelenico preoblikujejo v sodoben večnamenski javni prostor, ki bo stanovalce “spodbudil” k medgeneracijskemu in medkulturnemu dialogu. Cilj je bil v veliki meri dosežen že v času trajanja akcije, ko so si na gradbišču delili izkušnje in poglede na svet mlajši in starejši udeleženci akcije in so med njimi krožili pladnji s kavo in pecivom, ki so jih prinašali stanovalci.

Projekt PreNova mesta (ReNewTown) – Nova post-socialistična mesta: konkurenčna in privlačna
Nova ureditev je nastala v okviru evropskega projekta ReNewTown, katerega namen je ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali delov mest, ki so nastali v obdobju socializma (1945-1989). V Mestni občini Velenje so se odločili, da bodo s pomočjo investicije, 38.500 evrov evropskih sredstev, »obudili« udarniške delovne akcije, s pomočjo katerih je mesto Velenje pred petdesetimi leti »zraslo«. Delovna skupina MOV se je naloge lotila sistematično: po določitvi lokacije, predvidene za preureditev, je sestavila projektno nalogo, v kateri so bile podane tudi preference prebivalcev stanovanjskega območja. 74% prebivalcev si je v sklopu ureditve prostora med bloki zaželelo otroško igrišče, 14% prostor za šport in rekreacijo, 11% park in 1% druge programe (vzorec 39% vseh stanovalcev). Kar 71% vprašanih je izrazilo pripravljenost sodelovanja v prostovoljni delovni akciji.

Delovna brigada
Projekt je bil predviden ravno v pravem času. Društvo brigadirjev Velenje, ki ga sestavljajo gospe in gospodje v najboljših letih, je v letošnjem letu namreč nameravalo izvesti večjo delovno akcijo, saj je minilo že 30 let od zadnje večje delovne brigade v Velenju. Z veseljem so sprejeli predlog MOV, da se pridružijo projektu. Pristopili so tudi člani in sodelavci Mladinskega centra Velenje ter drugi prebivalci MOV.

Kje se skriva razlog za takšno pripravljenost za sodelovanje v delovni brigadi? Verjetno tudi v odgovoru, ki ga je leta 1971 za glasilo Šaleški rudar podala dijakinja tretjega letnika, ki je o brigadah povedala naslednje:« Za odhod v delovno brigado sem se odločila zato, ker sta mi oče in mama vedno pripovedovala, kako prijetno je bilo v brigadah takoj po vojni, pa tudi zato, ker sem živela mesec dni čisto novega življenja. Eden od vzrokov je bil tudi ta, da bi spoznala nove ljudi […] v brigadi sem še enkrat dobila potrdilo, da so mladi ljudje dobri, pa četudi nosijo dolge lase.« Novinar Šaleškega rudarja je njeno misel dopolnil z razmišljanjem, da »ljudje tako del prostega časa preživijo v naravi, hkrati pa se ob delu in pogovoru utrjuje vez med rudarjem, delavcem iz tovarne, gospodinjo, upokojencem in ne nazadnje tudi učencem osnovne šole. In ob tem Šaleška dolina spreminja svojo podobo.«

O obravnavanem območju
Območje večstanovanjske gradnje, v sklopu katerega je bila predvidena prenova osrednje zelenice, je bilo zgrajeno leta 1976. Zanimivo je dejstvo, da so v pomladnih mesecih tega leta, na pobudo investitorja (Vegrad), želeli opraviti tehnični prevzem, ki pa ni bil opravljen na pobudo prebivalcev vse do trenutka, ko investitor ni uredil tudi okolice blokov. Ko so okolico blokov realizirali, so na osrednjem odprtem prostoru uredili tudi otroško igrišče, na katerem so trgale hlače številnih generacij na, z današnjega gledišča, popolnoma neustreznih igralih. In igrišče je do danes, z nekaj manjšimi izboljšavami, ostalo približno takšno, kot v sedemdesetih letih. Po desetletjih uporabe je postalo dotrajano in zapuščeno.

Predlog ureditve
Zasnovo nove krajinsko arhitekturne ureditve smo pripravili v biroju adkrajine d.o.o. Upoštevajoč preference prebivalcev in potrebo po racionalizaciji sredstev smo predlagali ureditev, v kateri je bila predvidena reciklaža obstoječih materialov, ki so se nahajali na lokaciji (lesene okroglice), z uporabo naravnih materialov smo predvideli tlakovanja, ki omogočajo odvodnjavanje padavinskih vod na licu mesta, ker je zelenica močno izpostavljena pogledom iz bloka, smo predvideli elemente in zasaditve, ki v prostoru zagotavljajo občutenje intime. Ureditev je zasnovana tako, da omogoča rekreacijo, nudi prostor otroški igri, hkrati pa zagotavlja tudi prostore za druženje večjih skupin obiskovalcev (sestanki krajevne skupnosti, pikniki, igranje šaha, ureditve zeliščnega krožka in podobno).

Akcija!
Gradnja se je odvila po vzoru starih delovnih brigad – po kavi jutranji zbor, dvig zastave, formacija delovne skupine in razdelitev nalog. V okviru brigade je bil organiziran pravi delovni kamp z jedilnico, pisarno, sanitarijami in ležišči. Prvi lopati zemlje sta premaknila predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk ter župan MOV, Bojan Kontič. Član delovne skupine MOV je o gradnji, pri kateri je sodeloval, povedal naslednje:«Medgeneracijsko sodelovanje v akciji je bilo res koristno tudi s čisto praktičnega vidika, kajti delovne izkušnje brigadirjev so seveda bogatejše od naših. Nekaj brigadirjev je bilo tudi sicer profesionalnih gradbincev in njihova pomoč je bila še kako dobrodošla.«

Rezultati
Na prvi jesenski dan je bilo nemogoče prepričati otroke, naj prenehajo uporabljati igrala, ker se je pričela uradna otvoritev. Predsednik Republike Slovenije je ob odprtju prenovljenega javnega prostora dejal, »da so različne generacije prostovoljcev in prostovoljk pokazale, da se da z udarniškim delom uresničiti velike projekte, ki polepšajo življenje ljudi.« Delovna skupina MOV že kreira razvojni model, ki bi ga bilo možno uporabiti tudi v drugih zainteresiranih mestih in akcijah. Prostovoljce plemeniti nova izkušnja in prijateljstva. V času gradnje so seveda nekateri mimoidoči izrazili pomisleke in negodovali glede projekta, zasnove in načina izvedbe – njim so prostovoljci vljudno ponudili samokolnico in lopato.

V okviru Tedna arhitekture in prostora je predvidena 3. oktobra ob 18.00 uri v predverju Centra kulture Španski borci v Mostah otvoritev razstave, s katero bo predstavljen celoten potek projekta. Razstava bo odprta do 12. oktobra.

Več:
http://www.renewtown.eu/

http://www.velenje.si/3561

Avtorja krajinske zasnove:
ad krajine d.o.o.: Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe


Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.