Dogodki

Mala turistična arhitektura

razstava, okrogla miza

različne lokacije, Ljubljana

18. oktober - 18. noember 2012

Turizem pomaga pri razumevanju raznolikosti sveta ter razumevanju samega sebe in lastne kulture. Kdo smo? Od kod prihajamo? Za turista je potovanje pobeg iz realnosti, toda lokacija, ki jo obišče, ni pobeg, temveč mora biti pristna, realna in resnična, če želi biti trajnostna.

Turizem ima zmožnost nevtralizirati globalno neenakost v ekonomskem smislu. S turizmom lahko ustvarimo delovna mesta tam, kjer drugega zaslužka ni. Turizem je največja poslovna korporacija sveta. Po podatkih svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) dosega 10 % BDP na svetovni ravni in 12 % v Sloveniji. Turizem je nenehno rastoča gospodarska dejavnost na globalni in lokalni ravni, saj ljudje vedno več svojega prostega časa namenimo potovanju. V letu 2011 se je v Sloveniji kljub recesiji število prihodov turistov povečalo za 7 % , število prenočitev pa za 5,4 % glede na leto poprej.

Slovenija je majhna turistična destinacija z raznoliko krajino in velikim turističnim potencialom. Kdor je majhen, ima prihodnost. Majhno, ki je preživelo v preteklosti, je moralo imeti dovolj inovativnosti in prilagodljivosti za razvoj. Prihodnost ni v velikih idejah, saj so imele te že od nekdaj manjšo možnost za uspeh. Majhne ideje in izboljšave so tiste, ki se lahko spremenijo v dobiček. Prihodnost je torej v malem podjetništvu, ki inovacije spreminja v dobiček.

Razstava prikazuje primere dobre prakse, kjer je inovativni poslovni koncept združen s kakovostno arhitekturo. Dobra arhitektura je pogosto videna kot nezaželen strošek. Pri tem se pozablja, da dobra arhitektura prinese dodano vrednost vsej svoji okolici, kraju in okoliški krajini – tako kot lahko tudi slaba arhitektura krajino popolnoma razvrednoti. Arhitekturo bi v turizmu morali videti kot dolgoročno investicijo, in ne le kot kratkoročno rešitev.

Razstava je razdeljena na štiri poglavja, ki prikazujejo različne načine prepletanja arhitekture in poslovnih konceptov: Majhni hoteli, Obnova, Hiše za najem in Mobilno/začasno. Primeri so izbrani iz različnih krajev sveta in različnih podnebnih razmer.

Razstava ne prikazuje preprostih rešitev in receptov za uspešno turistično arhitekturo. Dobra rešitev je vedno edino ta, ki je izdelana po meri za vsak določen primer posebej. Edini dober način kopiranja idej nekoga drugega je, da jih narediš še bolje.

Katalog k razstavi bo izšel kot posebna izdaja revije Hiše v mesecu decembru.

Kustosa razstave, besedilo in postavitev: Eva Prelovšek Niemelä in Aarne Niemelä

Prizorišči:

Design Expo, Gospodarsko razstavišče, 18.–19. 10. in Ljubljanski grad, Zgornji lapidarij, 22. 10.–18. 11.

Okrogla miza: Prihodnost male turistične arhitekture v Sloveniji

Turizem je rastoča gospodarska panoga. Nov trend v turistični ponudbi so mali bivanjski objekti z visoko dodano vrednostjo. T. i. glamping (glamorous camping) je eden od njih.

Razvoj tovrstnih turističnih destinacij zahteva urejene prostorske in infrastrukturne pogoje ter specifičen pogled na oblikovanje prostora in programa, ki omogoča razvoj lokalnih prostorskih, kulturnih in gospodarskih danosti v turistični produkt z visoko dodano vrednostjo.

Z okroglo mizo na temo prihodnosti male turistične arhitekture bomo poudarili pomembnost strateškega razvoja prostora skozi prostorsko politiko občin, govorili bomo o novih trendih in pristopih v turizmu ter o njihovem potencialu v slovenskem prostoru in izpostavili pomembnost razvoja na področju tehnologije proizvodnje in celostnega oblikovanja sonaravnih malih turističnih bivalnih enot.

Na okrogli mizi bodo sodelovali: Bruno Dujič, Milan Čadež, Fedja Pobegajlo, Martina Simčič, Rupert Gole in Aleksander Višček.

Okroglo mizo bosta vodila: Peter Ličen in Eva Prelovšek Niemelä

Okrogla miza bo 18.10, 13.00, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.