Dogodki

Arhitektura =

pet let slovenske arhitekture

razstavišče RAZ:UM v mariboti (Gospejna 8, Maribor)

otvoritev v četrtek 25. oktobra 2012 ob 18h; do 30. nvembra 2012.

Razstava Arhitektura = (branje ARHITEKTURA JE), s podnaslovom 5 let slovenske arhitekture, je nastala v sodelovanju uredništva revije AB – arhitektov bilten, ki izhaja pod okriljem Društva arhitektov Ljubljane, ljubljanske galerije DESSA in mariborskega RAZ:UM s Hišo arhitekture Maribor, povod oz. priložnost zanjo pa je Evropska prestolnica kulture MARIBOR 2012.

Kot namiguje že podnaslov, je namen razstave predstaviti izbor kakovostne slovenske arhitekturne produkcije zadnjih petih letih. Želeli smo, da bi bila naša razstava na eni strani dokument, pregled oz. izvleček, na drugi pa preboj in napoved razvoja slovenske arhitekture. Sledili smo genezi – tako vsakega od projektov kot tudi vsega skupaj, kar slovenska arhitektura je in bo.

Prvotni seznam je bil zelo dolg, obsegal je več kot 100 zanimivih projektov, dokončanih v obdobju 2008-12. Izbirni kriteriji so bili: doprinos k splošni kulturi prostora, trajnostnost oblikovanja, celovitost izpeljave arhitekturne zamisli, pristop k zastavljenemu problemu, referenčnost, racionalnost in konceptualna zasnova. Med izbranimi projekti je tudi nekaj zgrajenih v tujini, saj smo mnenja, da je to ena od možnih poti za slovensko arhitekturo. Izpustili smo interjerje, pri prenovah pa se omejili na t. i. aktivne prenove. Predstavitev smo zamejili na 40 projektov – dovolj velik reprezentativni vzorec in obenem zahteven, tehten izbor.

V želji, da so izbrani projekti kar najbolje predstavljeni, smo njihove avtorje zaprosili za dejavno sodelovanje. Poleg slikovnega materiala (fotografije, načrti, skice, inspiracijske slike) smo jih prosili za kratko razlago projekta (kako so se ga lotili, kaj so bile zadrege, …), retrospektivni kritični razmislek, in odgovore na 4 vprašanja, subjektivni pogled na nastajanje projekta. Na poziv so se odzvali vsi povabljeni arhitekti, z vsemi projekti.

Predstavitev dopolnjuje 9 povabljenih arhitekturnih kritikov različnih generacij, ki so pripravili kratke eseje v obliki odgovorov na anketna vprašanja. Anketa po našem mnenju najbolje kaže realno sliko dogajanja. Vprašanja, čeprav enostavna, pa niso dovoljevala enostavnih odgovorov.

Razstavo sestavljajo razstavni panoji in katalog. Na panojih so projekti predstavljeni s fotografijami in z načrti, včasih tudi inspiracijskimi skicami, fotografijami, maketami … Podatkov je malo, besedilo je okleščeno, zreducirano na obrazložitev. Katalog predstavlja projekte bolj podrobno, z več podatki, z daljšim besedilom in odgovori na intervjujska vprašanja ter s fotografijo avtorjev.

V katalogu sledi uvodniku kratka predstavitev bistvenih mejnikov slovenske arhitekture, nato pa so nanizani izbrani projekti, razdeljeni v tematske skupine: Prenova, dialog; Vas, regionalno; Narava, racionalno, Mesto, urbano; Šport, spektakel in Tujina. Za njimi dobi prostor teorija: 9 kritiških besedil – odgovorov na anketna vprašanja. Celoto sklene razmislek o socialnem, političnem in ekološkem vidiku sodobne slovenske arhitekture. Katalog je opremljen tudi z zemljevidom in s seznamom projektov.

Objekti so razdeljeni v omenjenih 7 skupin in opremljeni z zaporedno številko. Zaporedje ni naključno, ustvariti skuša odnose med objekti: Kakšne odgovore na bivanje v skupnosti dajejo hiše na Jurčkovi v Ljubljani in kakšne stanovanjsko naselje Razgledi Perovo? Kako se racionalnost izrazi v konstrukciji hiše Čurile in bivaka pod Grintavcem? Na kakšen način rešujeta osrednjo pozicijo v vasi oz. manjšem kraju Center Ig in Športna dvorana Stopiče?

Na razstavi je 6 prenov, 7 individualnih hiš, 5 večstanovanjskih objektov oz. sosesk, 2 zdravstvena, 3 turistični, 7 športnih in 5 kulturnih objektov pa 1 upravni, 1 večnamenski, 2 izobraževalna, 1 poslovilni ter 4 javni infrastrukturni objekti (seštevek je večji od 40, en projekt lahko spada v več skupin).

Nekateri projekti so nastajali zelo dolgo – rekorder je prenova Ljubljanskega gradu, sledita stadion in športna dvorana Stožice ter prenova in dograditev SNG Opera in Balet (13 let). Najhitreje je bil dokončan bivak pod Grintovcem, v povprečju pa rabijo projekti 3-4 leta za izpeljavo od prvih načrtov do končne realizacije. To pomeni, da je bila večina projektov začetih v obdobju 2003-07, torej tik pred izbruhom krize.

Pokaže se, da je kakovostna slovenska arhitektura v letih od 2008-12 nastajala večinoma z javnim naročnikom, preko natečajev. Teoretiki napovedujejo konec tega obdobja … kje je potemtakem prihodnost slovenske arhitekture?

Izbor 40 kakovostnih realizacij iz zadnjih 5 let kaže, da slovenska arhitektura sicer ni enovit, enoznačen fenomen, delujejo pa v našem prostoru številni posamezniki oz. biroji, ki jih z veseljem in s ponosom predstavljamo na razstavi Arhitektura =.

Slavnostna otvoritev razstave Arhitektura= bo v četrtek 25. oktobra 2012 ob 18h, v razstavišču RAZ:UM v mariboti (Gospejna 8, Maribor), razstava pa bo na ogled do 30. novembra 2012.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.