Dogodki

Krajinska politika Slovenije

Konferenca ob 40-letnici študija krajinske arhitekture

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Uredništvo

23.11.2012 ob 9.00

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani letos praznujejo 40 let študija krajinske arhitekture. Praznovanje bodo obeležili s konferenco, s katero želijo v času napovedanih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje vzpodbuditi razpravo o prostorskih politikah, še posebej o krajinski politiki, ki kljub ratificirani Evropski konvenciji o krajini ostaja nedorečena.

Krajina je prostor, kot ga zaznavamo ljudje, je dosežek delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih dejavnikov in človekovih dejavnosti. V krajinah prebivamo, jih s svojim ravnanjem in delovanjem spreminjamo, preoblikujemo, negujemo in vzdržujemo. Krajine imajo večplastno kulturno, okoljsko, družbeno socialno, naravovarstveno, dediščinsko in gospodarsko vlogo. So del posameznikove in narodove identitete. Varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin je pravica in obveznost vsakogar izmed nas, splošna načela, strategije in smernice pa naj bi bile izražene v Krajinski politiki, katere sprejem državam podpisnicam nalaga Evropska konvencija o krajini.

Na konferenci Krajinska politika prostora bodo predstavljene ključne vsebine prehojene poti krajinskega planiranja v Sloveniji, usmeritve Sveta Evrope, primera iz Španije in Nemčije, izkušnje, priložnosti in odgovornost izvajanja Evropske konvencije o krajini v Sloveniji, pomen sodelovanja z javnostmi ter vključevanja lokalnih skupnosti. V zaključku konference bodo izoblikovana izhodišča za pripravo Krajinske politike Slovenije.

Konferenca je namenjena prostorskim načrtovalcem, zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora in varstvo okolja, zaposlenim pri nosilcih urejanja prostora, študentom in pedagogom. Konferenca bo v petek 23.11.2012 v prostorih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Podrobnejši program in informacije glede prijave bodo na voljo do 20.10.2012.

Program:

08:30 – 09:00
Prihod in registracija
09:00 – 09:30

Pozdravni nagovori
prof. dr. Igor Potočnik, dekan Biotehniške fakultete
g. Branko Ravnik, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
ga. Maguelonne Dejeant-Pons, vodja Oddelka za kulturno dediščino, krajino in prostorsko planiranje, Svet Evrope, Direktorat za kulturo in kulturno in naravno dediščino

Krajinska politika

09:30 – 10:00
prof. dr. Ivan Marušič: Prehojene poti krajinskega planiranja v Sloveniji
10:00 – 10:20

ga. Maguelonne Dejeant-Pons: Izvajajanje Evropske konvecije o krajini*
10:20 – 10:40

ga. Jelena Hladnik: Možne poti doseganja ciljev Evropske konvencije o krajini
10:40 – 11:00

Odmor
11.00 – 11:30

prof. dr. Diedrich Bruns: Krajinsko planiranje v Nemčiji*
11:30 – 12:00
prof. dr. Carl Steinitz: Izvajanje Evropske konvencije o krajini v avtonomni skupnosti Valencia, Španija*
12:00 – 12:15

mag. Nataša Bratina Jurkovič: Izvajanje Evropske konvencije o krajini v Sloveniji: priložnost in odgovornost
12:15 – 12:30

mag. Maja Simoneti: Javnost in krajina
12:30 – 13:15

Odmor
13:15 – 13:30

prof. dr. Mojca Golobič: Evropska konvencija o krajini v študiju krajinske arhitekture
13:30 – 14:00

mag. Jelka Hudoklin: Dobra praksa in izkušnje
14:00 – 14:15

doc. dr. Aleš Mlakar: Izhodišča oblikovanja “Krajinske politike Slovenije”

14:15 – 15:00
Razprava

40 let študija krajinske arhitekture

15:30 – 15:50
prof. emeritus Dušan Ogrin: Začetki in razvoj študija ter stroke
15:50 – 16:10

prof. dr. Carl Steinitz: Začetki in razvoj študija ter stroke: pogled od zunaj*
16:10 – 16:30

prof. dr. Diedrich Bruns: Pomen ljubljanske šole v evropskem okviru*
16:30 – 16:50

prof. dr. Branka Aničič: Vpliv ljubljanske šole krajinske arhitekture na sosednji prostor
16:50 – 17:10

Jože Novak: Stroka o študiju krajinske arhitekture
17:10 – 17:30

prof. dr. Davorin Gazvoda: Študij krajinske arhitekture danes in obeti za prihodnost
17:30

Podelitev zahval Oddelka za krajinsko arhitekturo
Kotizacije ni, organizatorji pa vabijo k nakupu zbornika predavanj konference in zbornika ob obletnici študija krajinske arhitekture.

Konferenco bo spremljala razstava študentskih del in projekcija razstave ob 20-letnici Društva krajinskih arhitektov Slovenije, ki bo na na ogled v Hiši arhitekture (Vegova 8, Ljubljana) v času od 15. 11. do 7. 12. 2012.

Več info in prijave:
Prijava je obvezna. Obrazci so dosegljivi preko elektronske pošte
krajinska.politika@bf.uni-lj.si do 9.11.2012
www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura
T: 01 320 30 63 (Nadja Penko Seidl)

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.