Novice

Ko mesto zaživi od znotraj

O tednu arhitekture in prostora v Novi Gorici

Nejc Koradin

18.11.2012

Letošnji Teden arhitekture in prostora (TAP) v Novi Gorici, ki ga je letos prvič zrežiralo Društvo primorskih arhitektov (DPA), pod vodstvom nove predsednice Aleksandre Torbica, je v razmišljanje o mestu vnesel svežino in neobremenjenost. Predvsem z vidika razumevanja procesov načrtovanja in vključevanja javnosti kot integralnega faktorja pri oblikovanju mesta.

Težava mesta, ki nastane na novo, je med drugim manjko meščanstva in tradicije. Ljudi, ki se z mestom identificirajo, ga vzamejo za svojega in ga sooblikujejo. V preteklosti je bila to ena od osrednjih težav Nove Gorice, saj so večino prebivalstva sestavljali ljudje od drugod. Da mesto zaživi tudi od znotraj, kot socialni in družbeni prostor, je zato potreben čas.

Razgiban program, ki se je zvrstil v Novi Gorici pod skupnim imenom »Nova Gorica 4xMM Mesto Meje, Mesto Moderne, Mesto Mladih, Moje Mesto«, je bil predvsem usmerjen k spodbujanju razprav o načinu doživljanja mesta in preizpraševanju o identiteti Nove Gorice ter možnih smereh prihodnjega razvoja. Posamezni dogodki v sklopu tega programa, so se odvijali na Bevkovem trgu, enem od osrednjih prostorov v mestu, ki je danes, zaradi stihijskih posegov, v precejšnji meri neprepoznaven in slabo berljiv. Med Novogoričani trg povzroča mešane občutke in odzive, saj stanovalci trg, kjer se sicer srečujejo, doživljajo kot enega najbolj neprijaznih prostorov v mestu. Vrtovi lokalov se nenadzorovano zažirajo v javno tkivo trga, s čimer se vrši latenten proces privatizacije javnih površin. Te se vse bolj krčijo v obliki vedno novih nadstreškov, steklenjakov, reklamnih tabel in se iz prostora udejanjanja skupnega življenja vse bolj spreminjajo v prostor skupnega konzumiranja privatnega.

DPA je v tem manjku prepoznalo izziv, in želelo trg s pomočjo minimalnih posegov oživeti in revitalizirati. Na tem mestu ustvariti nekakšen prostor v prostoru, intimni prostor sredi mesta, kjer se lahko meščani ustavijo in izrazijo svoje dojemanje mesta, v katerem prebivajo. In omogočiti, da mesto zaživi od znotraj in se sooblikouje s pomočjo prebivalcev. Cilj je bil urbani poseg kot proces mestnih interakcij, kolektivnega sodelovanja in neobremenjega, anonimnega izražanja.

Urbana intervencija Društva primorskih arhitektov se je razdelila v dva manjša posega na trgu. Na eni strani s postavitvijo “spovednice prostora”, to je začasnega objekta, ki je popestril zlasti dnevno dogajanje na trgu. V njem je bil izobešen posnetek mesta iz zraka, s pomočjo katerega so se meščani lahko anonimno izrekali o tem, kako doživljajo posamezne prostore v mestu. S pomočjo vprašalnika so lahko izrazili svoje predloge, pomisleke in kritike o oblikovanju mesta. Ponoči se je spovednica spremenila v svetlobno inštalacijo.

Na drugi strani trga je začasno “prizorišče” gostilo večerne dogodke – projekcije filmov o arhitekturi in arhitektih, ki so s svojim delom pomembno zaznamovali mesto (Edvard Ravnikar, Vojteh Ravnikar in film o nastajanju Nove Gorice “Mesto na travniku”) in okrogle mize o perečih prostorskih problemih mesta, v katere so se s svojimi vprašanji in pripombami lahko vključevali mimoidoči.

Udeleženci in obiskovalci so bili navdušeni nad t. i. urbanimi stoli, ki jih je za to priložnost oblikovalo DPA, s katerih so lahko spremljali dogajanje na Bevkovem trgu.

Poleg urbanih inštalacij je goriški teden arhitekture postregel tudi z zanimivim pristopom k seznanjanju javnosti z novimi načrtovanimi posegi v mestu. Na različnih lokacijah po mestu so bile izobešene table s prostorskimi prikazi predvidene preureditve centra, delo arhitekturnih birojev Stratum in Materia. Ob tablah so viseli kemični svinčnik in samolepljivi lističi, s pomočjo katerih so se lahko mimoidoči izrazili o predvidenih posegih.

Pri oblikovanju so DPA-ju priskočila na pomoč posamezna podjetja, izdelovalci ter oblikovalci. Panoji so nastali s sodelovanjem oblikovalke Urške Vrtovec (8.oko graphic design), ki je skrbela za celostno grafično podobo TAP-a, in podjetjem 4 design, ki je panoje izdelalo. Urbane inštalacije so delo mladega goriškega arhitekta, Nejca Koradina, ki je letos diplomiral iz teme povezovanja obeh Goric. Nejc je na osnovi razpoložljivih sredstev, ki sta jih omogočili podjetji Ralux iz Ravnice in podjetja Capuder Juteršek s.p. iz Lukovice, izdelal spovednico in prizorišče. Iz palet je oblikoval notranjost spovednice in pomično opremo, s katero se je oblikovalo prizorišče na odprtem. S pomočjo podjetja Ralux je oblikoval zunanji ovoj spovednice (cerado in konstrukcijo) in oder, ki ga je sestavljal platnen nadstrešek in spustni zastor kot projekcijsko platno. Za filmske projekcije so skrbeli člani Kinoateljeja. Pri organizaciji okroglih miz je DPA-ju pomagalo Društvo goriških humanistov in KUD KREA. Za obširno fotodokumentacijo dogodka in lokacij so poskrbeli člani društva Delikatesa ter ekipe E-fronte.

Arhitektki Maša Živec in Polona Filipič pa sta na osnovnih šolah organizirali arhitekturne delavnice izdelovanja cinglc in drugega urbanega pohištva, ki je bilo nato postavljeno na različnih lokacijah v mestu. S tem so v DPA-ju tudi otroke skušali vključiti v življenje mesta in jim prostor predstaviti kot skupno last, katero lahko s svojim delom sami sooblikujemo.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.