Novice

Nagrada Premio Gubbio za prenovo v Ljubljani

Damijan Gašparič

11.12.2012

Mestna občina Ljubljana je za prenovo Kongresnega trga ter revitalizacijo arheoloških parkov prejela prestižno mednarodno arhitekturno nagrado Gubbio. Prenovljeni Kongresni trg, interaktivna, javnosti odprta muzejska razstava iEmona v Chopinovem prehodu in nova arheološka pot med revitaliziranimi arheološkimi parki so primer uspešnega interdisciplinarnega sodelovanja arheologov, konservatorjev, arhitektov in naročnika, ter uspešen poskus integracije dediščine s potrebami sodobnega mesta. Nagrado Gubbio podeljuje združenje zgodovinskih in umetniških centrov (L’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici – A.N.C.S.A.), ki predstavlja najpomembnejše italijansko združenje strokovnjakov s področja arhitekturne in urbanistične prenove mest.

Nagrada se podeljuje vsake tri leta, in sicer v treh kategorijah: nacionalna, evropska in akademska nagrada. Letošnja podelitev je bila sedma po vrsti, Ljubljana je s projektom vključevanja kulturne dediščine v urbano prenovo mesta na primeru prenove Kongresnega trga v konkurenci osmih evropskih projektov iz Portugalske, Španije, Francije in Belgije, skupaj z Grenoblom prejela glavno nagrado v kategoriji evropske nagrade. Obrazložitev nagrade izpostavlja predvsem dosledno upoštevanje in vključevanje starejših kulturnih plasti – od rimske Emone do Plečnikove zasnove Kongresnega trga – z uporabo sodobnih arhitekturnih pristopov. S tem je bil meščanom Ljubljane vrnjen izgubljen dragocen javni prostor in ponovno je vzpostavljena kontinuiteta kvalitetnega urejanja enega zgodovinsko najpomembnejših delov mesta. Širše gledano pa gre za projekt vzpostavitve kulturne infrastrukture, ki je bila do sedaj že prisotna v prostoru vendar nepovezana in razdrobljena po posamičnih bolj ali manj artikuliranih lokacijah. iEmona – “stičišče” poti po Emoni Z odprtjem razstavišča iEmona v prostorih izhodov iz parkirne hiše pod Kongresnim trgom je sklenjena krožna pot po lokacijah prezentacij ostalin rimske Emone v Ljubljani.

Odločitev za integracijo muzeja v objekt parkirne hiše je nastala že med gradnjo zaradi zahtev po in-situ prezentiranju najdb  rimskega vodnjaka in pločnika rimske ceste v sklopu ureditve Kongresnega trga. Nova podzemna povezava med Plečnikovim podhodom z lapidarijem emonskega hipokavsta in statuo Emonca ter atrijem severnih emonskih vrat tako povezuje obstoječe ureditve arh. Bitenca, v celovitejšo potezo, ki naj bi dobila svoj epilog s prezentacijo kloake v javni kletni etaže nove stavbe Šumi. Namen projekta je v prvi vrsti ozaveščanje domače javnosti, ki posledično vodi k odgovornemu odnosu do dediščine. Temu sledijo tudi koncepti prezentacij dediščine v obnovljenih arheoloških parkih in iEmoni: in-situ najdbe integrirane v sodobne strukture dopolnjujejo interpretacije s sodobnimi tehnološkimi prijemi. Z interaktivnostjo in vsebinami za različne ciljne in starostne skupine razstava presega klasične muzejske okvire in prehaja v sfero vsakdanjega življenja, s tem pa tudi “nemuzejskim” obiskovalcem odpira polje lastnega razmišljanja ter vrednotenja kulturne dediščine in prostora. Po besedah kuratorke razstave, Irene Šinkovec (MGML), je »iEmona del širšega koncepta prezentacije kulturne dediščine v kontekstu urbanega razvoja Ljubljane. Prva je predstavitev Emone, v načrtu pa sta še prazgodovinska Ljubljana (Špica) ter Srednjeveška in novoveška Ljubljana (Krekov/Vodnikov trg). V nadaljevanju so možne tudi baročna Ljubljana, velika Ljubljana, Plečnikova Ljubljana, Ravnikarjeva / socialistična Ljubljana,…«

Namen teh točk je podati celovit prostorski pregled posameznega časovnega preseka, ki je v urbanističnem smislu bistveno spremenil in nadgradil podobo Ljubljane. Namen posamezne info točke je usmerjanje obiskovalcev na in situ lokacije (npr. Emona – antični spomeniki; prazgodovina – Ljubljanica, Barje, zelene površine; srednji in novi vek – Stara Ljubljana, Grad,….) ter v muzeje, turistične točke, kulturne dogodke in programe. Med drugim je nagrajeni projekt še eden od koščkov sestavljanke arzenala vsebin, ki bodo obeleževale “2000 let Emone” v letu 2014, ko bo Ljubljana zaživela s številnimi programi na to temo. Z načrtnim sodelovanjem Turizma Ljubljana in Muzeja in galerij mesta Ljubljana pa bodo iEmona in prenovljeni Arheološki parki že v letu 2013 dobili nekaj turističnih produktov ter tako postali nepogrešljivi del kakovostne ponudbe za obiskovalce Ljubljane. Prenova Kongresnega trga je delo avtorske skupine mag. Andrej Prelovšek u.d.i.a., Damijan Gašparič u.d.i.a. MArch, Maj Juvanec u.d.i.a., arhitekturna zasnova razstavišča iEmona je delo projektivnega biroja Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o., prenova arheoloških parkov emonska hiša in starokrščansko središče pa  studio Stratum (Polona Filipič, Peter Šenk, Marko Pretnar, Primož Špacapan).

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.