Novice

Slovenski študenti o viziji bivanja v prihodnosti

Mednarodni multi-disciplinarni študentski natečaj WellBuilding 2050

17.12.2012

Ekipa slovenskihštudentov Holyfreak! se je na mednarodnem multi-disciplinarnem študentskem natečajuWellBuilding 2050, ki ga je organiziralo francosko podjetje Elithis,uvrstila v finalni del tekmovanja in dosegla 3. mesto. Skupino so sestavljali:Kaja Kos, Mateja Mele, Mihaela Kastelic, Katja Vravnik, Anka Slana, Eva Smolar in Urh Lednik; s področij arhitekture, oblikovanja, kognitivne znanosti, mikrobiotehnologije in elektro inženirstva.

Oblikovanje kvalitetnega življenjskega okolja in energijska učinkovitost stabili osrednji temi natečaja zavizijo bivanja v soseski Les Groues, na območju La DefenseSeine-Archev Parizu.Natečaj WellBuilding 2050 je namenjen iskanju miselnih preskokov in oblikovanju novih perspektiv za bivanje v prihodnosti, s poudarkom na multi-disciplinarnem pristopu.

Organizing (IN)formation, projekt slovenske ekipe, predstavlja boljmetodološki pristop kot pa vizualno podobo.Zasnovan prostor, kot kombinacija fizičnega in virtualnega, je sestavljeniz treh elementov: celic, ožilja in virtualne platformeinFlux. Z izhodiščem v analogiji človeškega telesa, so definirane celice, kot osnova za bivanje in predstavljajo individualnost posameznika,ter ožilje, ki povezuje celice in predstavlja skupne večnamenske prostore razširjene horizontalno in vertikalno v zasnovi objekta.

Stavba je, s fleksibilnim tlorisom in fasado, prilagodljiva različnim programom v različnih časovnih obdobjih. Avtorji razvijejo preprost modularni sistem z minimalno enoto, dimenzij 3×3x3 m, ki je osnova za sestavljanje bivalne enote velikosti 3×9x3 m. Velikost bivalne enote se lahko spreminja z dodajanjem ali odvzemanjem minimalne enote, vertikalno ali horizontalno, glede na uporabnikove potrebe in zmožnosti. Stavba ima dvojno fasado, s fleksibilno plastjo senčil: analognih, digitalnih ali zelenih. Takoreagira na človeške odnose in odraža individualnost posameznika v okviru skupnosti. InFlux omogoča boljše obvladovanje življenjskih scenarijev.Je omrežje za virtualno izmenjavo informacij in posledično formiranje družbe glede na interese, lahko je interpretiran kot borza enot, v osnovi pa, integriranv arhitekturni koncept, pomeni nov olajšan način bivanja v prihodnosti. Morda že zelo bližnji.

Uradna stran natečaja:  http://www.wellbuilding2050.com/

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.