Novice

Urbani laboratorij v Kopru

Kako lahko staro mestno jedro ponovno zaživi?

Tanja Maljevac, Boštjan Bugarič, Tina Cotič, Maša Ogrin

18.12.2012

Urejanje javnega prostora v mestu postaja zaradi različnih dejavnikov domena priviligiranih posameznikov. Javnost je na ta način iz javnega prostora izvzeta, postaja le opazovalec radikalnih posegov ekonomskih in političnih prostorskih preobrazb. Projekt čezmejnega sodelovanja S.HO.W. – Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra se osredotoča na razvoj različnih učinkovitih načinov vključevanja prebivalcev, uporabnikov mesta, v soustvarjanje novega javnega mesta.

Urbani laboratorij skuša na različne eksperimentalne načine vključiti javnost v postopke načrtovanja. Eno od vodil projekta je, da prostora ni mogoče kakovostno oblikovati brez vključevanja in sodelovanja javnosti.  Skozi različne načine, od anketiranja, zbiranja mnenj in idej ob razstavah, mapiranja mnenj uporabnikov s pomočjo ortofoto posnetkov, oblikuje prostorsko informacijo, s katerimi bo lokalna skupnost svoje vizije razvoja predstavila Mestni občini Koper.

Mapiranje mestnega jedra in njegove ožje okolice podaja pomemben vpogled v trenutno prostorsko družbeno stanje območja. Gre za analizo območij javnih prostorov mesta, kjer se oblikujejo usmeritve za prenovo različnih urbanih prostorov. Teoretični del raziskave se v obliki urbanega laboratorija prenaša na uporabnike mesta, kjer zgodbe ljudi odpirajo nova vprašanja urejanja javnih prostorov. Aktivno sodelovanje posameznikov ponuja možnost izražanja potreb in želja uporabnikov prostora ter soodločanja pri urejanju javnega prostora.

Obenem to odpira kreativni proces razmišljanja za oblikovanje novih vsebin mesta. Urbani laboratorij s fotografsko razstavo ustvarja nevtralno polje zbiranja novih vsebin pozabljenih, zapuščenih ali potencialnih in živih prostorov. Zabeležene zgodbe posameznih koprskih prostorov in ljudi se združujejo v novo mentalno karto mesta. Razstava v Pokrajinskem muzeju v Kopru vzpodbuja k razpravi o prostoru – Mentalni zemljevid, kot avtorji poimenujejo velik ortofoto posnetek Kopra, na katerega obiskovalci, do konca decembra beležijo mnenja o prostoru, označujejo zagate in zapisujejo možne rešitve, bo predstavljal rezultat poletnega angažiranega dela. Iz njega bo razvidno kako ljudje na prostor gledajo, katere prostore dojemajo kot kvalitetne in katere kot degradirane, ukvarja pa se tudi z vprašanjem pomanjkanja zelenih površin v samem mestnem središču Kopra.

Razstava vabi k sodelovanju in soustvarjanju, muzej kar naenkrat postane prostor za debato ter zbiranje novih vsebin pozabljenih, zapuščenih ali potencialnih in živih prostorov v starem mestnem jedru Kopra. Urbani laboratorij ustvarja platformo povezovanja strokovnjakov s področja načrtovanja prostora in drugih sorodnih strok, predstavnikov občinskih služb in krajevnih skupnosti, lokalnih prebivalcev, naključnih obiskovalcev in  študentov Univerze na Primorskem.

Pri sistemu javnih odprtih prostorov se avtorji projekta ukvarjajo z oblikovanjem različnih razvojnih scenarijev, ki vključujejo vsebine trajnostnega turizma, nadgradnje zelenega sistema, uravnoteženja vsebin v različnih delih mesta, razvoj infrastrukture v stanovanjskih soseskah v primestjih Kopra itd.

Koncept: Boštjan Bugarič, Tanja Maljevac, Tina Cotič, Domen Grögl

Avtor fotografij: Domen Grögl

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.