Novice

CONSTRUCTIVE ALPES

Trajnostna gradnja in prenova objektov na alpskem območju

14.01.2013

Švicarska konfederacija bo januarja 2013 prek Zveznega urada za prostorski razvoj (ARE) razpisala mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps. Nagradni sklad znaša 50.000 evrov. Nagrada Constructive Alps bo pripravljen in izveden v sodelovanju z Vlado Kneževine Lihtenštajn ter podporo Univerze v Lihtenštajnu in Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA).

Namen mednarodne arhitekturne nagrade Constructive Alps je povezati države prek meja ter okrepiti ozaveščenost arhitektov in investitorjev o odgovorni in trajnostni prenovi in gradnji na območju Alp kot skupnem življenjskem prostoru.

Nagrada je namenjena načrtovalcem in lastnikom zasebnih stanovanjskih hiš, kandidirati pa je mogoče tudi s projekti prenove obstoječih ali gradnje novih objektov na področju industrije, prostočasno-rekreacijskih dejavnostih, storitvenega sektorja, gradnje občinskih stanovanj ali javne uprave na lokalni ravni. Nagrada  je del švicarskih prizadevanj za izvajanje Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje. Constructive Alps želi prispevati tudi k temu, da bi Alpe dolgoročno postale vzorčna regija na področju boja proti podnebnim spremembam. V skladu s tem ciljem bo žirija ocenila dejavnike, povezane z energijo. Akcijski načrt Alpske konvencije za podnebje so leta 2009 v francoskem Evianu sprejeli ministri in ministrice alpskih držav za okolje ter Evropska unija. Alpska konvencija pa je v svetovnem merilu prvi mednarodnopravno zavezujoči pravni akt o trajnostnem razvoju ene od gorskih regij.

Navsezadnje pa nagrada Constructive Alps poudarja pomen, ki ga imajo švicarska prizadevanja za čezmejno sodelovanje v alpskem prostoru, kar je tudi bilo ključno področje delovanja švicarskega predsedstva Alpske konvencije v letih 2011–2012. Mednarodna arhitekturna nagrada Constructive Alps to idejo prevzema in jo nadaljuje tudi po izteku švicarskega predsedstva v letu 2013.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.