Novice

Spletna galerija diplomantov Fakultete za arhitekturo

Diplome naj bodo javno dostopne

Jure Kolenc

20.02.2013

Problematika politike Fakultete za arhitekturo v Ljubljani glede dostopnosti diplom je v študentskih krogih prisotna že dlje časa, vendar do sedaj v smeri poskusa spremembme ni bil storjen še noben korak. Izposoja diplome je za kratek čas možna le s pisnim dovoljenjem avtorja, prepovedano je fotografiranje, ogled v skupini, dialog, kritika. Portal www.fadiploma.info je iz opisanega nerazumnega stanja rojen glas od spodaj navzgor, ki s konkretno akcijo omogoča platformo za dialog s pristojnimi ter njihovo ovrednotenje obstoječega sistema.

“Knjižnica razvija svojo osrednjo vlogo v hitro spreminjajočem se informacijskem svetu ter se odziva na povečan obseg informacij in spremenjena pričakovanja glede dostopa do informacij. Naloga je zagotavljati kar najudobnejši in najlažji fizični in spletni dostop do tiskanega in elektronskega gradiva v lastni zbirki in zbirkah drugih ponudnikov…” Pričujoč tekst, kot je bil zapisan v natečajni nalogi za novo Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani, jasno opredeljuje vlogo knjižnice v sodobnem svetu.

Klasična definicija, ki jo označuje zgolj kot prostor za hranjenje pisnega gradiva, v informacijski družbi ne zadostuje več, saj so potrebe in navade glede dostopa do informacij presegle okvire časa in prostora. Splošen dostop do virov je trend, ki ne le, da se mu ne moremo izogniti, temveč ga večinoma lahko označimo kot javno dobro. Uredništvo portala je mnenja, da politika knjižnice ni v interesu niti študentov, niti diplomantov, kaj šele morebitnih delodajalcev in javnosti, ki jim je z zadrževanjem pravic onemogočen neposreden stik z smernicami in rezultati študija.

V vsako diplomsko delo so vloženi meseci dela, vsota tekom študija pridobljenega znanja ter kvaliteten izbor in selekcija virov in informacij o specifičnih temah. Večina fakultet Univerze v Ljubljani diplome svojih študentov javno objavlja na spletu in težko razumljiva je konzervativnost Fakultete za arhitekturo, ki jo marsikdo lahko razume kot sramovanje svojega lastnega dela. Ob zagonu strani je projekt bil splošno prepoznan kot svež in dobrodošel.

Diplomantje prostovoljno prispevajo svoje projekte, zadovoljni, ker bo njihovo delo sistematsko prikazano tudi na spletu, o sprejetju med študenti in javnostjo pa največ povedo številke: 12000 ogledov v prvih dveh mesecih ter 200-500 ogledov vsake izmed objavljenih diplom. Te številke bi bilo zanimivo postaviti ob bok ogledom diplom v knjižnici.

Vabljeni torej vsi podobno razmišljujoči k objavi svoje diplome, k spremljanju strani ter njeni prosti uporabi, naj naša dela živijo svobodno ali kot je zapisal velika referenca slovenske arhitekture Jože Plečnik: “Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin.”

Komentarji (1)

  1. Trajekt « JUST ANOTHER BRICK IN THE WALL, 20.02. 2013, 11:27

    [...] lahko preberemo nekaj o projektu na TRAJEKTU (lepa rima, ne..). Želel sem biti čimbolj kritičen, verjetno še pod vplivom čudovitega [...]

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.