Novice

Ureditev središča mesta Lafayette

Zmaga slovenske avtorske skupine na mednarodnem urbanstičnem natečaju

Matic Kocjan in Nejc Černigoj

20.02.2013

Skupina šestih študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, v kateri smo sodelovali Matic Bizjak, Anže Grubelnik, Matic Kocjan, Eva Košan, Matej Košmerl in Maja Smonkar, se je pod mentorstvom doc. dr. Ilke Čerpes, Nejca Černigoja in Aleksandra Vujovića udeležila idejnega urbanističnega natečaja za ureditev in revitalizacijo središča mesta Lafayette v Louisiani, ZDA. Natečajni predlog “SUSTAINABLE democraCITY” je prejel prvo nagrado za območje ožjega  mestnega središča, Main Street, enega izmed šestih obravnavanih območij.

Lafayette je z dobrimi 120 tisoč prebivalci četrto največje mesto v zvezni državi Louisiana, ki leži na jugu Združenih držav Amerike. Je središče regije Acadiana, ki je znana po kulturi potomcev francoskih Kanadčanov, imenovanih »Cajuns«,  ki so se v 18. stoletju, po angleški zasedbi Kanade, preselili v to nekdanjo francosko kolonijo. Francoski vpliv se kaže tako v jeziku, glasbi in kulinariki kot tudi v pravni ureditvi, ki v Louisiani, kot edini državi v ZDA, ne temelji na anglosaškem precedenčnem sistemu, temveč na rimskem pravu, značilnem za kontinentalno Evropo.

Mesto se dandanes sooča z mnogimi socialnimi problemi. 16% rasno in etnično pestrega prebivalstva živi na pragu revščine, med večje družbene težave spadajo brezposelnost in visoka stopnja kriminala. Kot je značilno za ameriška mesta, je razraščanje “suburbie” povzročilo propadanje mestnega središča – prebivalstvo se je večinoma izselilo v stanovanjska predmestja, trgovine pa v nakupovalne centre na mestnem obrobju. V središču sta, poleg nekaterih poslovnih stavb in garažnih hiš, ostali dve sodišči in večji zapor, kar dodatno poslabšuje privlačnost tega območja. Javnih prostorov in zelenih površin ni, prazne parcele zasedajo zanemarjena parkirišča. Mesto resnično zaživi le ob zelo obiskanih kulturnih festivalih, velik uspeh pa je prinesla urbana prenova ulice Jefferson, ki z ene strani omejuje natečajno območje in kjer so se razvili mnogi živahni lokali, restavracije in nočni klubi.

Ideje za nadaljnjo prenovo in razvoj mesta in skupnosti že od leta 2011 zbira lokalna nevladna organizacija Creative Action. Organizira pogovore, forume, delavnice in natečaje, s katerimi vzpodbuja kreativne in inovativne potenciale lokalnega prebivalstva in jih skuša vzpostaviti kot gonilno silo ekonomskega in družbenega razvoja. Avgusta 2012 je v sodelovanju z nekaterimi drugimi organizacijami razpisala odprt idejni urbanistični natečaj [Imagine Downtown] Lafayette, ki naj bi prinesel trajnostno vizijo razvoja mestnega središča. Natečaj je v celoti potekal preko interneta, vse od elektronske prijave in spletnega plačila prijavnine, preko posredovanja natečajnega gradiva in končne oddaje projekta preko spletnega obrazca.

Zmagovalni projekt se opira na šest glavnih točk, ki so pripomogle k določitvi programske in oblikovne rešitve. Z njimi smo skušali ustvariti demokratično, trajnostno, predvsem pa prijetno in funkcionalno življenjsko okolje za prebivalcev mesta Lafayette. Zgoščevanje, mešanje programov ter različni tipi odprtih javnih prostorov in zelenih površin bi v mestno jedro privabili ljudi, ki se zaradi neprivlačnosti in pomanjkanja dogajanja temu delu mesta zdaj izogibajo. Predvsem novi javni prostori, dostopni za vse družbene sloje, bi izboljšali mestno podobo in prispevali k enakopravnosti in zavedanju o pomenu skupnosti, česar v atomizirani in potrošniški ameriški družbi zelo primanjkuje.

ZGOŠČEVANJE GRAJENE STRUKTURE

Potencial lokacije v mestu lahko najbolje izkoristimo z zgoščenimi in dobro strukturiranimi zasnovami. Na podlagi analiz smo ugotovili, da so stavbni otoki v mestu premalo zgoščeni in zato ne ustrezajo karakterju mestnega jedra. Zgodovinsko in programsko pomembne zgradbe smo ohranili, ostale pa smo nadomestili z novo, gostejšo pozidavo, ki obstoječe programe ohrani in nadgradi.

RAZŠIRITEV ODPRTEGA JAVNEGA PROSTORA

Ker večino odprtega prostora zasedajo parkirišča, kvalitetnih odprtih javnih površin pa v mestnem središču skorajda ni, smo predlagali omrežje novih javnih prostorov. Pri tem je ključna vzpostavitev območja za pešce, katerega osrednji del bi bil večji javni trg, umeščen na najbolj centralno lokacijo v mestu. To naj bi bil glavni mestni trg, ki bi bil namenjen različnim javnim prireditvam, dogodkom in aktivnostim. Oblikoval bi novo podobo mestnega jedra, večal demokratični potencial in družbeno zavedanje. Glavni trg bi dopolnjevali manjši ozelenjeni trgi ob križiščih cest, ki bi bili namenjeni bolj umirjenim dejavnostim in bi se navezovali na dogajanje v okoliških stavbah. Tretja oblika odprtega prostora bi bili poljavni stanovanjski atriji, namenjeni lokalnim prebivalcem, predvsem otrokom.

POVEČANJE ZELENIH POVRŠIN

V mestno središče smo vnesli nove zelene površine, saj je, v nasprotju s predmestjem, center mesta skoraj brez zelenja. Nove oblike zelenih površin bi izboljšale urbano klimo in prispevale k raznolikosti odprtega prostora. Ob vseh cestah smo zasnovali drevorede, v stanovanjskem delu pa zelene atrije, namenjeni otroški igri. Zelene strehe garaž in poslovnih stavb bi služile kot rešitev za pregrevanje mesta in dodatno pripomogle  k boljšim klimatskim razmeram.

TRAJNOSTNI NAČIN TRANSPORTA

Kot je za ZDA značilno, se večina ljudi na delo in po opravkih pelje z avtomobilom, kljub temu da imajo na voljo razvit avtobusni sistem. Mesto ima tudi že načrte za izgradnjo omrežja kolesarskih poti. Zato smo želeli avtomobilski promet v središču omejiti, a ne popolnoma ukiniti, saj bi slabša dostopnost lahko povzročila dodatno izumiranje centra. Ceste, ki obkrožajo ožji center, bi ostale odprte za avtomobile, v notranjosti pa bi imeli prednost pešci in kolesarji. Del območja ob novem glavnem trgu smo za motorni promet popolnoma zaprli in uvedli pešcono. Odprta parkirišča smo nadomestili z javnimi prostori, zelenimi površinami in novimi zgradbami, parkirna mesta pa zagotovili v novih garažnih hišah, ki so kombinirane s poslovnimi in trgovskimi vsebinami. Kratkotrajno bočno parkiranje ob cestah smo, kjer je bilo mogoče, obdržali, saj prispeva k uličnemu dogajanju.

MEŠANA RABA

V centru mesta trenutno prevladujejo poslovne stavbe in razne javne ustanove. Zaradi težnje po bolj trajnostnih rešitvah smo predvideli nove stavbe z mešanim stanovanjskim, trgovskim in kulturnim programom. Pri tem smo želeli vzpostaviti vzdržno razmerje med njimi. Glavni trg bi tako obdajali razni lokali v pritličju ter knjižnica in hotelska stolpnica, ki bi hkrati izoblikovala mestno silhueto. Dopolnjevala bi jih nakupovalna pasaža, ki bi zaključila iztek živahne ulice Jefferson. Z mešanjem rab bi prostor postal prijetnejši za bivanje in bi omogočal celo vrsto aktivnosti, od bivanja in dela do nakupovanja in zabave.

JAVNA VARNOST

Varnost in dobro počutje v javnem prostoru smo skušali zagotoviti s spodbujanjem uličnega dogajanja, ki bi prinesel prisotnost ljudi na ulicah skozi cel dan. To bi dosegli z mešanico programov, ki bi delovali tako podnevi kot ponoči: stanovanji in poslovnimi vsebinami, obenem pa tudi gledališči, bari, restavracijami, nočnimi klubi ipd. Javni prostor bi moral biti dobro pretočen, s pravilno izbranimi cestnimi profil, širokimi ulicami z odprtimi pogledi in pravilno zasnovano osvetlitvijo.

Petčlanska strokovna žirija je projektu podelila prvo nagrado, kar kaže na to, da smo kljub precejšnji prostorski in kulturni oddaljenosti (večina nas ZDA pozna le posredno, preko interneta, televizije in filmov, o kulturni specifiki pa smo se poučili šele ob tem natečaju) uspeli pravilno razbrati problematiko mesta Lafayette in znali predlagati rešitve, ki so jih tudi lokalni strokovnjaki prepoznali za najboljše. Obenem naš uspeh kaže na priložnosti, ki jih odpira sodobna informacijska tehnologija. Pri tem gre predvsem za nova spletna orodja, ki omogočajo arhitekturno in urbanistično raziskovanje in delovanje tudi v manj poznanih tujih okoljih, ki jih morda niti ne bomo nikoli zares obiskali, temveč se bomo po njih sprehajali le virtualno.

Več o natečaju lahko prebereta na: http://www.creativeactionacadiana.org/ulica_info/about

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.