Dogodki

Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik

Predstavitev knjige in predavanje

Knjižnica Urbanističnega inštituta republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana

26.3.2013, ob 17. uri

Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik so v veljavni slovenski zakonodaji o prostorskem načrtovanju dobro zastopana. Kot je opaziti, pa se večinoma redko uspešno udejanjajo v načrtovanju bivalnega okolja. Vzrokov je gotovo veliko, od političnih do ekonomskih, med njimi sta tudi slabo razumevanje zakonskih določil in nestrokovnost. Zato je potrebno podrobneje določiti vplive oblikovalskih meril na razvoj fizičnih struktur in ugotoviti, katere elemente razvoja fizičnih struktur bi morali z vidika varovanja podobe mesta in posameznih vrednot lokalnega urbanega okolja usmerjati in nadzorovati.

Monografija dr. Kaliope Dimitrovske Andrews, izredne profesorice za področje urbanizma na Univerzi v Ljubljani  in  direktorice   UIRS  med   letoma  1994  in   2010, vsebuje strnjeno razpravo o oblikovanju v sodobnih planerskih sistemih in o estetiki grajenega okolja ter opredeljuje   osnovna   urbanističnooblikovalska merila, ki so  pomembna za estetski razvoj mesta. Razvršča jih glede na njihov značaj, ki ga imajo na posameznih ravneh planiranja, ter glede zahtevnosti posamezne lokacije. Monografija v besedi in sliki ponazarja vpliv teh meril na razvoj fizičnih struktur mesta.

Ker je kvalitativna merila težko nadzorovati brez predhodnega poznavanja načel dobrega oblikovanja, je monografija z elementi priročnika lahko tudi poučno izobraževalno gradivo in koristen pripomoček za načrtovalce in planerske službe.

Vstopnine ni. Predavanje bo v slovenskem jeziku.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.