Dogodki

Koper: urbani in krajinski potenciali

Alternativna zasnova prostorskega razvoja širšega območja Kopra

Galerija Loža v Koper

Uredništvo

Razstava: 16.05.-05.06. 2013, okrogla miza: 30.05.2013 ob 18.00

Alternativna študija dolgoročnega prostorskega razvoja Kopra za obdobje prihodnjih 20–30 let z naslovom »Koper: urbani in krajinski potenciali« je nastala kot odgovor na nedemokratično in nesistematično urejanje prostora mesta v zadnjem desetletju. Čas je, da spregovorimo o perspektivnem razvoju mesta, ki bo usklajen z njegovimi najvrednejšimi krajinskimi elementi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi potrebami prebivalstva, zgodovinskimi danostmi, in bo zagotovil njegovo celovito prenovo in regeneracijo. Projekt je neprofitnega značaja in temelji na predhodnih raziskavah*, ki smo jih pripravili na Fakulteti za arhitekturo leta 2002 v sodelovanju z Mestno občino Koper, in na spoznanjih drugih strokovnih urbanističnih študij Kopra z okolico.

Z vidika urejanja krajine sta ključna cilja vzpostavitev kontinuiranega parkovnega koridorja, ki bo mesto povezal z naravnim okoljem širšega zaledja, in širjenje ter sproščanje obrežnega prostora mesta. Zelen mestni obroč zaobjame parterni prostor Bonifike in poveže Škocjanski zatok s krajinsko dopolnjenim območjem športnega parka Bonifika, z novim mestnim parkom in morjem. Obrežni prostor, najvitalnejši del mesta, reaktiviramo z novo zasnovanim vodnim kanalom in prestrukturiranjem prometa (garažne hiše). S predlagano novo vodno ločnico prostor historičnega jedra hkrati jasno oddelimo od Luke in predelu Bošadrage povrnemo izgubljeni stik z morjem. Urbana regeneracija in prenova sta usmerjeni v oblikovanje dinamičnega in zgoščenega mestnega okolja, ki zagotavlja višjo kakovost socialnih, ekonomskih in bivalnih pogojev: večjo pestrost programskih vsebin, dvig socialne strukture, zagotavljanje novih zaposlitvenih možnosti, reaktiviranje degradiranih območij, reorganizacija prometa, strateške vzidave in dopolnitev obstoječega stavbnega fonda ter
javnega prostora.

* Prenova mesta Koper, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani; prof. Janez Koželj, doc. Darko Likar

Avtorica projekta: Martina Tomšič, u.d.i.a./Mas.La
Avtorja vizualnih predstavitev: Martina Tomšič, u.d.i.a./Mas.La in Tjaž Bauer, u.d.i.a.
Avtorica fotografij obstoječih lokacij: Martina Tomšič, u.d.i.a./Mas.La

Okrogla miza: 30. maja ob 18.00 uri v galeriji Loža v Kopru
Gosta bosta novinar in publicist Ervin Hladnik Milharčič in arhitekt Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora:

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.