Dogodki

Savsko naselje se prebuja

Projekt integracije lokalne skupnosti

Meta Kutin

27.05.2013

»Vi gospa, vi ja, v rdečem puloverju in tudi vi zraven, vi ki se skrivate … Pridite dol k nam, … palačinke pečemo!« Kljub dežju, je bilo na muhasto aprilsko soboto v Savskem naselju živahno. Takrat še zadržani prebivalci, so z oken previdno opazovali dogajanje pod bloki.

Do konca leta 2015 bo skupina mladih pod imenom Mladi hišni prijatelji (MHP), ki deluje v okviru programa Preobrat, izvaja ga Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti – BOB, v Savskem naselju izpeljala projekt socialne integracije lokalne skupnosti. V sklopu projekta bodo tudi prostorsko in programsko prenovili nekatere skupne zunanje površine naselja. Namen projekta je ponovno povezati stanovalce naselja v skupnost, ki se bo sposobna tudi kasneje kot celota soočati z izzivi, ki jih pred njo postavlja življenje v naselju, sicer potrebnem celovite prenove. Gre torej za željo po vzpostavitvi skupnosti prebivalcev, ki bo lahko enotno nastopila v dialogu z zunanjimi urejevalci prostora in, ki bo do neke mere pripravljena in sposobna sama skrbeti za skupne površine svojega naselja.

Pomen projekta je velik, tako, da so se mladim iz MHP, ki v okviru pomoči lokalnim skupnostim iščejo tudi možnosti (samo)zaposlite, pridružile še nekatere druge nevladne organizacije: KD Prostorož, znana po intervencijah odprtih prostorov mesta, ki odpirajo možnot alternativne uporabe javnih prostorov, Saprabolt, društvo za nove humanistične pristope in kreativni center V.I.B.E. Nastala mreža organizacij tako združuje različne profile strokovnjakov, s področja urejanja prostora, mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in uresničevanaj kreativnih idej.

Savsko naselje so izbrali kot značilen primer po vojni zgrajenega stanovanjskega naselja, pri katerem so bile zunanje površine že skrbno načrtovane. S tega vidika predstavlja Savsko naselje, v primerjavi z večino danes zgrajenimi naselji, kvalitativni presežek. Težave ima naselje zaradi njihove nevzdrževanosti. Tako so neurejeni prostori pred vhodi v bloke, nevzdrževana so otroška in športna igrišča in zelenice neurejeno je parkiranje avtomobilov; vse to pa stanovalcem otežuje oz. preprečuje uporabo zunanjih površin. Prazni skupni prostori naselja so povezani tudi s tem, da soseska v primerjavi s svojimi začetki, ni več socialno močna in da zato danes težko govorimo o skupnosti stanovalcev. Kar spet vodi k slabo vzdrževanim skupnim površinam. Začaran krog je sklenjen.

Analiza Savskega naselja je pokazala, da v naselju individualne želje in iniciative stanovalcev glede urejanja svoje soseske še vedno obstajajo. Vendar se kažejo le kot posamezni osebni posegi, na primer v obliki ureditve gredic ob vhodih v nekatere bloke in ob robovih igrišč. Takih posegov je v Savskem naselju veliko. Projektna skupina je prepoznala, da bi bilo potrebno to, že evidentirano energijo stanovalcev naselja, le ozavestiti in načrtovano usmeriti v skupni cilj.

Glavna lokacija aktivnosti projekta se nahaja na igrišču med Šerkovo in Majaronovo ulico in ni bila izbrana naključno. Igrišče je dobro vidno iz vseh okoliških stanovanj štiri nadstropnih blokov in ima ugodno lego ob trgovini ter ostalih servisih naselja. Kljub temu pa je prostor eden najbolj nevzdrževanih in zapuščenih v Savskem naselju.

Proti oživitvi skupnosti v Savskem naselju MHP stopajo v dveh korakih. V prvem koraku s pomočjo posameznih javnih akcij, kot so na primer čiščenje igrišč, obrezovanje drevja, postavitev visokih gred ali gradnja miz in klopi za piknike, pospravljajo in urejajo izbrane skupne odprte prostore Savskega naselja. Njihove dejavnosti pa niso omejene le na javne prostore, temveč tudi na akcije kot so na primer zbiranje starega papirja ali pomoč pri različnih prevozih ali popravilih v stanovanjih. Z njimi želijo pridobiti zaupanje in naklonjenost stanovalcev. Okoliški prebivalci so tudi vabljeni, da se jim pridružijo. V ta namen so nekatere akcije izpeljane kot družabni dogodki, na katerih ne manjka glasba ali peka palačink. Prva akcija, na kateri so se aktivisti Savčanom predstavili, je bila januarja, ko so letošnjo močno sneženje izkoristili za takrat prepotrebno prostovoljno kidanja snega in tako marsikomu olajšali dostop do njegovega doma oziroma so osvobodili marsikateri avtomobil na neurejenih parkirnih površinah naselja.

Drugi korak projekta MHP so različne dejavnosti na novo urejenih površinah naselja. Dejavnosti obsegajo športne igre, pripovedovanje pravljic in branje knjig, žur ob koncu šolskega leta, grafitiranje majic, kavo pod krošnjami, razne bolšje dogodke ter druge kreativne in rekreativne delavnice za otroke in odrasle.

Posegi v že obstoječa naselja bodo uspešnejši takrat, ko ne bodo vključevali le posega v fizične elemente prostora, temveč tudi “prenovo” odnosov v skupnostih stanovalcev. Zgolj pravilno postavljena in lepa klop v parku namreč še ni zadosten pogoj za to, da bo klop zasedena, oziroma, da bo prostor, v katerem stoji, pogosto obiskan. Kakršenkoli poseg v že obstoječo sosesko ali njen posamezni del je proces, ne enkratno dejanje. Sem meri projekt skupine MHP, ki želi s svojim delovanjem v naselju ponovno vzpostaviti stike med stanovalci in jih s tem socialno aktivirati.

Priložnosti za vzpostavljanje socialnih aktivnosti lahko pri urejanju prostora iščemo v končnih projektnih rešitvah ali pa v projektnih dejavnostih samih. Pogosteje prostorski načrtovalci uporabljajo priložnosti, ki izhajajo iz projektnih rešitev, saj so te hitreje in preprosteje izvedljive, aktivirajo pa se šele po izgradnji, ko se začne uporaba rešitev. Tu govorimo o različnih prostorskih rešitvah, ki spodbujajo in vdržujejo komunikacijo med uporabniki prostora. Otroško igrišče na primer načrtujemo v bližini servisov v naselju ali pa novo klop  namestimo tako, da se znje dobro vidi na otroško igrišče. Zanimivejše so priložnosti za socialne aktivnosti, ki izhajajo iz projektnih dejavnosti samih. Te so tiste, ki zanimajo projektno skupino, ki deluje v Savskem naselju. Ne le, da prebivalce naselja aktivno vključujejo v svoje akcije in dogodke, tudi sami si želijo biti vključeni v življenje prebivalcev naselja in v njihov proces odločanja. Namesto nevtralni opazovalci življenja tako postajajo svetovalci, promotorji, ki se tudi sami učijo. Z medsebojno izkušnjo raste zaupanje v skupnost in s tem pripravljenost na sodelovanje.

V okviru projekta MHP ja bilo v Savskem naselju od januarja do danes izpeljanih že nekaj akcij. Pred očmi stanovalcev se skupna zaplata zemlje med bloki dejansko spreminja v igrišče. Ker se na lokaciji odvija tudi program, so igrišče in nove klopi zasedeni, okolica za katero skrbijo MHP je čista, iz visokih gred pa že poganjajo prve rastline, ki so jih posadili stanovalci sami. Vsak nov dogodek privabi več okoliških prebivalcev. Ne glede na letošnje vreme.

Slogan projekta se glasi »Kdor pomaga, ta zmaga!« V Savskem se bo kmalu spet dogajalo, vabljeni, da se pridružite!

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.