Dogodki

Pametni urbanizem 2013

Graditi demokracijo – lokalni urbanizem

Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani

20. junij 2013, ob 9. uri

Na Fakulteti za arhitekturo bo ponovno potekal znanstveni posvet Pametni urbanizem. Letošnji naslov se glasi Graditi demokracijo – lokalni urbanizem.

Tema letošnjega posveta GRADITI DEMOKRACIJO – LOKALNI URBANIZEM bo posebno pozornost namenila urbanističnim problemom lokalnih skupnosti. Predstavljena bodo nekatera teoretska izhodišča in praktične izkušnje lokalnih skupnosti.

Tema bo osredotočena na predstavitve in vrednotenja najnovejših pristopov k načrtovanju urbanističnih posegov v prostor lokalne skupnosti, za katere je značilno oblikovanje razvojnih ciljev od spodaj navzgor (t.i. bottom-up pristop). V času vidnih in burnih oblik izražanja zahtev ljudi do pravice soodločanja pri urejanju javnih zadev, je nujno ponovno premisliti o ustreznosti uveljavljenih načinov določanja razvojnih ciljev v prostoru, ki se danes oblikujejo v zaprtih strokovnih in političnih krogih (»top-down« pristop), zato so z vidika javnost zastavljeni na netransparentni

način in so odtujeni njihovim interesom. Posledično neselektivno nasprotujejo spremembam, kar zavira vse razvojne pobude, med njimi tudi za javnost koristne pobude, ki so naravnane v smer trajnostni in zelenega gospodarstva.

Na posvetu se bodo iskale rešitve v obliki dopoldanskih teoretskih predavanj in popoldanske strokovne razprave, na kateri bodo udeleženci pod vodstvom moderatorjev razpravljali o konkretnih predhodno izbranih projektih in izvedbah, ki so jih občine izvedle v sodelovanju s strokovnimi institucijami in širšo javnostjo na temo trajnostnega razvoja.

Natančnejši program si lahko preberete tukaj.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.