Dogodki

Participativni proračun kot orodje urbane politike

Stara mestna elektrarna

19. junij ob 19h

Mreža za prostor in Zavod Bunker Ljubljana vabita na seminar. Participativni proračun je za koncept upravljanja, ki prebivalce občine neposredno vključi v proces upravljanja z mestom. Prebivalci prek participativnega proračuna neposredno odločajo o razporejanju t.i. investicijskega dela javnih sredstev občine. Tovrstno javno upravljanje prinaša vrsto prednosti: ljudje lahko neposredno vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalcev v nosilce oblasti, poraba javnih sredstev postane učinkovitejša, povečajo pa se tudi samozavest in samozaupanje prebivalcev ter občutek za medsebojno solidarnost.

Urbane politike si v sodobnih demokratičnih družbah težko predstavljamo brez neposrednega sodelovanja  prebivalcev pri načrtovanju razvoja mesta. To bolj ali manj velja tudi za Slovenijo, ki ima kljub nazadovanju v zadnjih letih že desetletja uzakonjeno vključevanje javnosti pri pripravi prostorskih načrtov. Še posebej je sodelovanje prebivalcev ključno v procesih urbane prenove ‘od spodaj’, kjer pobuda za izboljšanje življenjskega okolja v degradiranih urbanih območjih izhaja od samih prebivalcev.

V uvodu seminarja bo na kratko orisan kontekst urbanih politik in priložnosti participativnega proračuna v tem okviru, v osrednjem predavanju pa bo koncept participativnega proračuna, izbrane tuje primere ter možnosti za uvedbo v slovenskih občinah podrobneje predstavil Matic Primc iz Iniciative mestni zbor. Sledil bo pogovor, ki ga bo moderiral Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.