Dogodki

Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah

Mednarodna konferenca v okviru projekta CEC5

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

13. marec, od 9.00 do 16.00 ure

Nizkoenergijska gradnja in obnova (energijska sanacija) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje znatno prispevajo k doseganju cilja 20 % energijske učinkovitosti do leta 2020. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi na mednarodno konferenco, na kateri se bo zainteresirani strokovni javnosti predstavilo številne konkretne ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju energijske sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, predavanja ne bodo prevajana.
Kotizacije ni.

Program konference
Prijave: s spletno prijavnico, do 6. marca 2014

Dodatne informacije na: iva@umanotera.org in telefonu +386 (0)1/43-97-100

O projektu CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renawable energy sources through public buildings)

Splošni cilj projekta CEC5 je spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek predstavitvene vloge v javnih stavbah. Območje centralne Evrope je zelo urbanizirano območje z veliko zalogo obstoječih javnih in zasebnih stavb z nizko energetsko učinkovitost. Veliki napori so potrebni za reševanje problema porabe energije. Da bi dosegli cilj skoraj nič-energetskih hiš obstaja široka potreba po novih tehnikah, metodologijah in naložbah. V tem okviru projekta CEC5 ponuja tri glavne rezultate:

1. Izvajanje skupnega postopka certificiranja za ekološke javne zgradbe. Splošni cilj je doseči model za javne zgradbe za povečanje povpraševanja po nič-energetskih hišah v velikem obsegu. Projektni partnerji si skupaj prizadevajo za vzpostavitev skupnega standarda certificiranja. Uporabljale in prilagodile so bodo tudi izkušnje in rezultati iz različnih konceptov certificiranja iz drugih EU projektov.

2. Vzpostaviti vzorčne stavbe – primerov dobrih praks za državljane. Po oblikovanju skupnih meril (nizko energetske hiše) bo vzpostavljenih 7 predstavitvenih stavb v 7 državah EU, ki bodo dokazovale in spodbujale energetsko učinkovite javne stavbe, kazale nove tehnike, metodologije, ki se lahko uporabljajo v zasebnem sektorju. Objekti bodo delno zasnovani kot razstavni prostori za državljane, dostopnost bo zagotovljena ter bodo na voljo za oglede. Možnosti obiskov, seminarjev in terenski obiski v zglednih stavbah se bodo razvili in pripravljeni kot ponudba za trg. Projektni partnerji bodo pripravili usklajen koncept promocije v javnosti.

3. Vzpostavitev transnacionalnega omrežja za razvoj ekološke kakovosti konstrukcij s ponudbo storitev overjanja v javnem sektorju. Mreža bo zagotovila stalen razvoj in razširjanje. Na splošno bi moral ta podukrep strateško voditi do povečanja splošnega standarda gradbene energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Nadnacionalna mreža nudi razvoj in vzdrževanje od skupne uporabe postopka certificiranja za ekološke gradnje v javnem sektorju. Konzorcij vključuje 13 organizacij iz 8 držav članic CE. 8 javnih organizacije je pripravljenih, na investiranje (izven projektnih sredstev) v javnih zgradbah.

Več o projektu najdete tu.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.