Dogodki

Misliti globalno, graditi socialno! Arhitekture za boljši svet

Razstava in simpozij

Architektur Zentrum Wien

Uredništvo

14. marec ob 10.00 simpozij, 19.00 otvoritev

V dunajskem Architektur Zentrumu jutri odpirajo razstavo “Think Global, Build Social! Architectures for a Better World” na kateri bosta prestavljena tudi dva južnoafriška projekta študentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo. Razstava je nastala v koprodukciji frankfurtskega Deutsches Architekturmuseuma (DAM) in dunajskega Architektur Zentruma (AzW), osredotoča pa se na vprašanja družbene odgovornosti arhitekture v sodobnem svetu.

“Arhitektura se je trenutno znašla v krizi. Na eni strani je arhitektura, ki jo poznamo kot “zvezdniško arhitekturo” in ki deluje kot nosilec podob za peščico bogatih, politično vplivnih naročnikov. Na drugi strani v hitro rastočih mestih Azije, Latinske Amerike in Afrike nastaja vrsta zanimivih projektov, večina njih brez arhitektov. Poleg tega vedno večji delež ljudi živi v barakarskih naseljih. pomembno vprašanje je torej: kakšne rešitve lahko ponudi arhitektura tistemu delu svetovne populacije, ki trenutno nima dostopa do dobro oblikovanega okolja?” (Obvestilo za medije, AzW)

Arhitektur Zentrum se s tem vprašanjem ukvarja že več kot 10 let. V tem obdobju so organizirali več razstav na to temo – “Just build it! The Buildings of the Rural Studio” (2003), “Jo’burg Now! Construction Site South Africa” (2004) in “Bottom up. Building for a Better World” (2006). Razstava “Think Global, Build Social! Building for a Better World”- “Misliti globalno, graditi socialno! Arhitekture za boljši svet”, ki jo je kuriral Andres Lepik (DAM) in za avstrijski del Sonja Pisarik (AzW) bo prikazala 22 projektov, ki so nastali v zadnjih 10 letih. Poseben kriterij izbora je bil vpliv projektov na razvoj lokalnega okolja, ki je do danes že viden. Vsem projektom je skupno, da z minimalnimi finančnimi sredstvi, viri in materiali poskušajo neposredno rešiti bivanjske probleme ljudi. Mnogo teh projektov je šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov in stanovanj in večina jih je nastajala v sodelovanju z lokalnimi prebivalci.

Projekti imajo različna izhodišča in pristope ter kažejo, da se v sodobni arhitekturi poleg “zvezdniške arhitekture” razvija novo gibanje, ki se osredotoča na družbena vprašanja globalne družbe. Pomemben del tega gibanja so arhitekturne šole, v katerih je princip “NAČRTUJ-ZGRADI” (t.i. “Design-Build”) postal del rednega študija. Zgodnji začetke najdemo v nastanku Rural Studia, v okviru katerega so študenti v ruralnih, od naravnih nesreč opustošenih predelih Alabame začeli graditi hiše za revne prebivalce. Rural Studio je postal vzor mnogim šolam v Ameriki in Evropi. V Avstriji so to Tehnična Univerza in Univerza za uporabne umetnosti na Dunaju, Univerza v Linzu, Grazu in druge. Ljubljanska Fakulteta za arhitekturo se je l. 2010 priključila mreži za izgradnjo družbenih stavb v JAR, ki jo vodi avstrijski politik zelenih Christoph Chorherr. Skupina študentov in mentorjev je v barakarskem naselju Johannesburga zgradila učilnico s knjižnico in večnamensko dvorano, ki bosta predstavljeni na razstavi.

Razstava ima bogat spremljevalni program, ki se začne s simpozijem 14. marca. Na simpoziju bodo sodelovali številni arhitekti oz. vodje skupin, ki se ukvarjajo z družbeno angažiranimi projekti.

Kurator  razstave: Andres Lepik
Kuratorka avstrijskega dela : Sonja Pisarik
Več: Architektur Zentrum Wien, Deutsches Architekturmuseum

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.