Dogodki

Prostorske intervencije

Predstavitev rezultatov delavnice študentov Fakultete za arhitekturo

Center in Galerija P74, Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana

5. maj 2014, ob 18.00 uri

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo vabi na zaključek  delavnice “Prostorske intervencije” študentov Fakultete za arhitekturo, kjer bodo sodelujoči z načrti, idejnimi projekti, skicami, maketami ipd. predstavili svoje prostorske in konceptualne rešitve skupnih prostorov Upravne enote Šiška na Trgu Prekomorskih brigad 1. Projekti študentov so nastajali pod mentorstvom prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Anja Planišček, asistent Gašper Medvešek.

Po letu 1957, ko se je Ljubljana razdelila na več mestnih občin, je tudi Šiška dobila svojo upravno enoto. Po ureditvenih načrtih za center občine Šiška je proti koncu 50-ih let zraslo novo urbano komunalno središče, locirano med glavni prometnici med Spodnjo in Zgornjo Šiško. Okoli glavnega trga oziroma ploščadi se zvrstijo: upravna enota – občina, trgovska hiša, kino dvorana, samski dom, ki kasneje dobi še prizidek in spremeni namembnost v hotel. V zaledju kasneje zgradijo še pošto, zdravstveni dom, osnovno šolo in vrtec. »Trgovska hiša« je del urbanistične ureditve Trga Prekomorskih brigad – nekdanjega »komunalnega centra« Šiške, ki so ga sestavljali stavba Občine Šiška, kino in hotel. Prvotno sta bila tu načrtovani dve trgovski hiši, od katerih sta bila zgrajena le ena in manjši trgovski paviljon. Arhitekt Miloš Bonča je za delo leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada. Kino Šiška je bil zgrajen leta 1961, njegova prenova v Center urbane kulture v arhitekturnem smislu (avtorica idejnega predloga je arhitektka Anja Planišček) predstavlja predvsem funkcionalne izboljšave, povezane z novo namembnostjo. Delavnica „Prostorske intervencije“ načenja/problematizira temo ohranjanja moderne arhitekture kot pomembnega segmenta nacionalne dediščine, njene prenove/obnove in preobrazbe ter re-artikulacije v novo namembnost. „Prostorske intervencije“ so zato dialog med umetnostjo arhitekture, urbanizmom in produkcijo prostora.

Namen delavnice je razmislek o kompleksni preureditvi skupnih prostorov Upravne enote Šiška na Trgu Prekomorskih brigad 1. Prostori so trenutno nefunkcionalni in zato neuporabni. Delavnica je razdeljena na tri faze: idejno, oblikovalsko in izvedbeno (RAZMISLI, OBLIKUJ, NAREDI). Po uvodnem srečanju, bodo študenti oblikovali skupna programska izhodišča. V nadaljevanju bodo razvili oblikovalske predloge (skice, načrte, makete itd.) in jih javno predstavili uporabnikom ter strokovni publiki. V predstavitvi se bo oblikoval sintezni predlog oz. sklop intervencij, ki jih bodo študenti po svojih močeh oz. v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki tudi izvedli. Cilj delavnice je, da študenti z minimalnimi materialnimi in finančnimi sredstvi na inventiven način in v sodelovanju z uporabniki, razmišljajo o izboljšanju rabe prostora.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.