Dogodki

Arhitektura =/ umetnost

Serija predavanj in pogovorov

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Uredništvo

20. maj ob 19.00

Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo pripravlja v torek, 20. 5. 2014, ob 19.00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje začetek serije pogovorov in predavanj na temo arhitekture in umetnosti. Je arhitektura umetnost ali tehnična praksa? V prvem predavanju iz serije bosta svoji mnenji soočila Apolonija Šušteršič in Tomo Stanič. Pogovor bosta moderirali Urška Jurman (Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo) in Maja Vardjan (Muzej za arhitekturo in oblikovanje).

Arhitekturo težko opredelimo kot zgolj umetniško ali zgolj tehnično prakso. Kot izhodišče programa arhitektura ≠ umetnost (si) zastavljamo vprašanje o arhitekturi kot umetnosti oziroma neumetnosti. S postavitvijo tega vprašanja stopamo v samo jedro problema arhitekturnega ustvarjanja oziroma pod vprašaj postavljamo samo definicijo arhitekture. Kako torej misliti arhitekturo danes? Na kakšen način arhitektura (če sploh) vstopa v polje umetnosti oziroma kako (če sploh) umetnost vstopa v polje arhitekture?

Apolonija Šušteršič: Pre-misliti arhitekturo
Mar ne bi morali ponovno premislili arhitekturo, njeno vlogo v sodobni družbi in njeno mesto v [Apolonija Šušteršič, Community Pavilion Hustadt, Bochum, 2011] našem vsakdanjem življenju? Zakaj ne razmišljati o arhitekturi kot o procesu, ne samo kot o končnem izdelku – tj. objektu? Ali bi lahko potem ponovno oblikovati postopek, ki bi ustvaril prostor za konstruktivno spremembo? Predlagam, da se artikulirajo obstoječe teorije in metodologije za kritično interpretacijo in artikulacijo arhitekture v odnosu do aktualnih družbeno-političnih izzivov in vprašanj. V tem primeru moramo preučiti socialne vidike življenjskega okolja, ki se kažejo tako v umetnostnem kot tudi arhitekturnem kontekstu. Interdisciplinarni pristop k ustvarjanju prostora, ki oblikuje družbenoangažirano prakso naj združuje umetnost, arhitekturo in druge prostorske discipline.

Tomo Stanič: Razglednice
Predavanje predstavlja kratek prelet/razgled čez nekatera presečišča tako vizualnih umetnosti kot [dispozitiv] arhitekture. Teme kakršne so: forma, podoba, genius-loci/site-specific, ekonomija, arhitekturni/performativni dispozitiv, ravno kot presečišča največ povedo o odnosu arhitektura – umetnost. Bistveno vprašanje, ki tvori rdečo nit primerjav/razlikovanj, tako ni: Ali je arhitektura umetnost? oziroma: Kakšna je relacija arhitekture do sveta umetnosti?, ampak tem vprašanjem predhodna postavka: Kakšni mehanizmi delujejo tako v eni kot v drugi, da sploh lahko vzpostavijo razmerje/razliko.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Apolonija Šušteršič, umetnica in arhitektka, je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (1992) in zaključila podiplomski študij umetnosti na amsterdamski Rijksakademie (1996). Med leti 2003–08 je bila profesorica umetnosti na Kolidžu za likovne umetnosti Kraljeve univerze v Stockholmu. V študijskem letu 2012/13 je bila nosilka oddelka za kiparstvo na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu. Leta 2013 je zaključila doktorski študij na Univerzi v Lundu (Likovna akademija Malmö) na Švedskem. Razstavljala je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini.

Tomo Stanič je leta 2010 zaključil študij na Fakulteti za arhitekturo, trenutno je študent kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter doktorski študent filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2011 je izšla njegova monografija Arhitekturni gledalec (Studia humanitatis), od leta 2010 sodeluje kot urednik pri reviji Praznine (Glasilo za arhitekturo in umetnost).

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.