Novice

Igra v gozdu sredi Ljubljane

Igralna pot Vodnikova

Špela in Ana Klofutar*

14.07.2014

Projekt Igralna pot je zasnovan na principih gozdne pedagogike, ki temelji na vzgoji otrok z neposrednim doživljanjem naravnih habitatov. Vabi otroke k igri z naravo in jih spodbuja k raziskovanju in igri v gozdu. Prednosti gozdne pedagogike so v tem, da otroci postanejo srečnejši, bolj ustvarjalni in zadovoljni s seboj, bolj zdravi, intelektualno in čustveno stabilnejši.

Vedno več polemik je na temo kako otrokom iz urbane ljubljanske sredine omogočiti aktivno preživljanje prostega časa. Večina dejavnosti, v katere so vključeni mestni otroci, poteka v zaprtih prostorih. V urbanem mestnem okolju razen otroških igrišč ne obstajajo druge možnosti za brezskrbno igro otrok na prostem. Velik problem je tudi promet, ki predstavlja veliko nevarnost za otroke. Tako otroci počasi izgubljajo stik z naravo, posledično pa tudi spoznavanje njenih zakonitosti. Pred kratkim so znanstveniki odkrili tako imenovano ‘motnjo pomanjkanja narave’, ki izvira iz popolne odrezanosti ljudi od naravnega sveta, predvsem pri otrocih. Človek potrebuje poleg hrane in zraka tudi stik z naravo. Raziskave kažejo, da je vedno več otrok bolnih, depresivnih in imajo prekomerno telesno težo. Mnogi so zasvojeni z gledanjem televizije, z internetom in mobilnim telefonom.

Prva otroška igrišča so nastala vzporedno z razvijajočo se pedagogiko, torej ko je družba prepoznala pomembnost igre, tako za telesni kot duševni razvoj otroka. Pa vendar se je smiselno vprašati, zakaj smo iztrgali otroke iz realnega okolja in ga usmerili na otroška igrišča. Ali zato, da jih ves čas nadzorujemo in ščitimo? Mar nismo otrok na ta način odtujili od spontane otroške igre? Otroci se vendarle morajo igrati, saj je to njihova osnovna človekova pravica. Radi pa se igrajo povsod in to s čimerkoli.

Pilotni projekt sonaravnega igrišča Igralna pot je pripravil Zavod za izobraževanje in svetovanje Špelinice. Na pobudo lokalne skupnosti se je uredilo zeleno območje pod Šišenskim hribom ob Vodnikovi cesti. Ime izhaja iz njihove osnovne ideje poti skozi gozd, kjer otrokom popestrijo sprehod igralne postojanke in na ta način spodbujajo otrokovo gibanje. Na igralni poti je samo naravni material in otrok nima posebnih navodil, kako naj kaj uporabi ali sestavi. Lokacija je primerna zaradi naravnega terena ob robu gozda, ki je umaknjena od ceste ter banjasto oblikovana saj je bila včasih doskočišče ljubljanske smučarske skakalnice (med leti 1955 – 1961). Noge otrok se tako prilagajajo koreninam in vzpetinam, ki nikakor niso enake oviram na običajnih igriščih. Padec na naravnih površinah običajno tudi ni tako boleč. Omenjene postojanke ‘poigranke’ so dodane v prostor z že obstoječimi igrali, vendar otrokom ponujajo prosto igro, nove ideje in uporabo, saj so otroci pogosto domišljijsko dovzetnejši od odraslih. Igralno pot sestavlja 10 postojank povezanih v gibalno, čutno, likovno in prostorsko doživetje. Od otroka zahtevajo ročne, motorične ter miselne spretnosti.

Ko se prek travnatega grebena s ceste dvignemo na rob ureditve se nam pred očmi odpre Vodnikova luža. Tako so predel namreč poimenovali okoliški prebivalci, saj je v njem po deževnih obdobjih vedno zastajala voda. Oko se nam najprej ustavi na mehko oblikovanem nasutju savskih kamnov, ki sanira sicer blatno in močvirnato območje. Z igrivo kompozicijo štorov je otrokom luža zanimiva v suhem in deževnem obdobju. Na eni strani jo zamejujeta novo oblikovana hribčka, nasuta iz zemlje pridobljene pri izkopu poti. Pozimi lahko služita tudi kot dodatno sankališče, ki je že sedaj priljubljena zimska aktivnost na lokaciji. V sedlu med hribčkoma sta zasidrani dve razvejani debli, ki kot grad bdita nad lužo. Stik med njima poudarja razgledni stolp, narejen iz kolov in štorov. Koli so bili pridobljeni z menjavo odsluženih robnikov obstoječih igralih in so kot točke razmeščeni v igri s štori po celotni lokaciji. Skupaj s stolpom usmerjajo pot proti njenem izteku – k poti na Šišenski hrib. Lužo na drugi strani označuje prepleteno bivališče, ki se z okroglim oknom odpira proti obstoječim igralom. Program prepletenih zatočišč otroci določijo sami, lahko je kuhinja, dnevna soba, telefonska govorilnica ali preprosto ‘hiška’. Ob nadaljevanju poti pa se ob obstoječih igralih nizajo prepleteni žepi s premičnimi elementi. Ta del poti je namenjen najmlajšim – kosi brez, kolov, storžev, ki jih otroci lahko uporabljajo kot sestavljanke ali druge pripomočke pri igri. Vse postojanke so označene s prikupnimi ilustracijami, ki še bolj budijo otroško radovednost z motivi kot so: kopalna kad, škornji, ki čofotajo, kuhinjska posoda, solnica in poprnica, obešeno perilo, nakupovalni voziček …

Projekt, ki ga je zasnoval Zavod Špelinice nas opozarja na to, kako enostavno se otroci razveselijo. Otroke namreč večkrat podcenjujemo, ko jim kupujemo drage igrače. Na igralni poti so otroci pokazali, da znajo izkoristiti potencial vsakega igrala, ne glede na barvo, material in obliko. Prepričani smo, da je za otrokovo varnost popolnoma preskrbljeno, pozabljamo pa na pomembnost optimalnega otrokovega razvoja. Znanstveniki so v svojih raziskavah ugotovili, da je stopnja inovativnosti, kreativnosti in možnosti odkrivanja v okolju premosorazmerna s številom in vrsto spremenljivk v njem. Tako okolje je ravno naravna igralna pot ob robu gozda, ki nudi nešteto možnosti uporabe.

Pri opremi in izdelavi igral so sodelovali še Miran Pešić – Pešo, Otilija Dolinar, Lotos Vincenc Šparovec ter Štefan Čebašek, Ekološka kmetija Pr Črnet. En dan pa so priskočili zraven tudi prostovljci iz Bavarske, 9 mladih, starih od 19 do 24 let, ki so vključeni v Program IdA Integration durch Austausch, ki poteka v okviru izvajanja evropskega socialnega sklada v Nemčiji. Glavni cilj tega programa je izvajanje pomoči mladim pri razvoju spretnosti, potrebnih na vstop na trg dela.

*mag. Špela Klofutar, gozdna pedagoginja, Ana Klofutar, štud. arh.

Projekt: Igralna pot Vodnikova

Arhitektura: Zavod za izobraževanje in svetovanje Špelinice, štud.arh. Ana Klofutar

Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja

Lokacija: Vodnikova cesta, Ljubljana

Velikost prostora:  1500 m2

Leto realizacije: 2014

Izvajalec: Zavod za izobraževanje in svetovanje Špelinice

Cena projekta: 10.000 eur

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.