Dogodki

Z menoj po mojem mestu

Arhitekturni vodnik Univerze za tretje življenjsko obdobje

Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

28. oktober, ob 17.00 uri

Vabljeni na predstavitev arhitekturnega vodnika po treh izbranih poteh mesta Ljubljane, nastalega na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, v okviru evropskega projekta Personal Town Tours, ki je potekal znotraj učnega partnerstva Grundtvig. Na predavanju bodo urednica Meta Kutin in nekateri avtorji Ivica Žonta, Vida Vilhar, Nada Klučar in Ana Kovačič predstavili zasnovo vodnika in način dela, ki je do nje pripeljal.

Predstavitev bo v torek, 28. oktobra 2014, ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

V predgovoru je doc. dr. Dušane Findeisen zapisala: “Poznati mesto pomeni vedeti, kako ljudje tam delajo, ljubijo in umirajo, poudari Albert Camus, ko opisuje Oran. Seveda pa ni dovolj, da poznamo le današnje načine življenja v mestu, kajti mesto je posebna stvaritev, ki jo moramo obravnavati v njeni kontinuiteti. Poseči je treba hkrati v pre­teklost mesta, kulturno dediščino in preteklost posameznika ter v zgodbo, ki se plete med njimi.”

Mesto je več kot to, kar vidimo, ko stopamo po njegovih ulicah, ali to, kar nam opisuje pogosto abstrakten jezik stroke. Kako nam lahko večplastnost mesta, na primer Ljubljane, pričarajo spomini in zgodbe njegovih uporabnikov? Ali lahko njihove pripovedi zgradijo most med strokovnimi podatki in doživetjem v živo? Ta in podobna vprašanja so vodila devet prostovoljcev, študentov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani pod mentorstvom arhitektke Mete Kutin, pri zasnovi malo drugačnega vodnika po arhitekturnih znamenitostih Ljubljane. Ta združuje opise arhitekture z orisi doživetij njenih uporabnikov. Knjižica pred nami razvije tri tematske poti po Ljubljani: Kultura prebivanja na robu Barja, Po sledi ljubljanske ledenke, Srečevanja – med kulturo in prijatelji.

Iz arhitekturnega vodnika:

Kakovost naselja, povezanega z naravo, se je kmalu izkazala kot velika prednost. Nove ulice z drevoredi so v soseski zasnovane kot nadaljevanje obstoječega niza topolov na Barju in mreže barjanskih izsuševalnih kanalov. Pov­ezanost z naravo je v Murglah izražena tudi z izključitvijo motornega prometa in s skupnimi garažami ob začetku pešpoti, številnimi dobro prevetrenimi atrijskimi vrtovi, zelenimi pešpotmi, rekreacijskimi kotički in z imeni ulic, ki so namesto po znanih osebnostih ali dogodkih dobile imena po drevesnih vrstah, zasajenih v posamezni ulici. “Nekoč sem pred hišo urejal grmičevje, ko je mimo prišel neznan gospod. Oziral se je okrog sebe, videti je bil vesel, da me je ugledal. Vprašal sem ga, če koga išče. Pritrdil je in dodal, da je na žalost pozabil priimek. Ko sem ga vprašal za naslov, je rekel: “Tudi ta mi je ušel iz glave. Vem le, da ti ljudje živijo pod nekim drevesom”. Pomagati mu, žal, nisem mogel, saj so vse ulice v Murglah, in teh je veliko, poimenovane po drevesih – Pod vrbami, Pod bresti, Pod kostanji,..!” / Arif, stanovalec Murgel.

“S prihodnjo ženo sva se zmenila, da se srečava, kje drugje, kot pod stavbo z najslavnejšo kavarno in najlepšim razgledom v mestu. Dolgo sem čakal ob glavni ulici in zato prvič opa­zil epigraf arhitekta, očitno ponosen podpis, Fecit Vladimir Šubic – arhitekt. Čakal sem, pa nisem dočakal. Kasneje mi je povedala, da me je čakala na drugem koncu, v preveč privlačni pasaži Nebotičnika, polni trgovin – prvi tovrstni v Ljubljani.” / Janko, novinar v pokoju

“Arhitekt Plečnik je rad hodil po Krakovem in komentiral spremembe. Naš vrt se razprostira ob velikem delu Krakovske ulice in je zelo na očeh. Moj oče je ob ulici postavljal novo vrtno ograjo in Plečnik se je med sprehodom zavzel za to, da naj bo plot lesen. Da v Krakovo kovinska ograja ne sodi. In tako je bilo in še danes ga imamo. Nazadnje so mi ga prebar­vali filmarji, ki so tu snemali.” / Gospod Ciril Hočevar, danes najstarejši Krakovčan, ima 94 let.

Meta Kutin je arhitektka, ki je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje zasnovala študijski program Trgi, ulice in stavbe okoli nas, s katerim poskuša približati abstraktne koncepte stroke in kontinuiteto razvoja urbanega prostora najširši publiki. Verame, da tisti, ki zna videti prostor in ga razumeti, lahko bolj konstruktivno pomaga pri njegovem izboljševanju.

Z menoj po mojem mestu / Personal Town Tours of the City of Ljubljana

Izdajatelj: Društvo za tretje življenjsko obdobje, zanj Ana Krajnc

Urednica: Meta Kutin

Avtorji: Ana Kovačič, Andrej Šolar, Dušanka Bizjak, Ivica Žonta, Lijana Verbajs, Mateja Rebolj, Meta Kutin, Nada Klučar, Vida Vilhar Pobegajlo

Predgovor: Dušana Findeisen

Lektura: Špela Kutin

Fotografije: Vida Vilhar Pobegajlo, Meta Kutin

Oblikovanje: Meta Kutin

Tisk: Birografika Bori d.o.o.

Naklada: 300 izvodov

Spletna stran projekta: www.personaltowntours.eu

Publikacija je nastala v okviru evropskega projekta Z menoj po mojem mestu, Personal Town Tours. Projekt je bil deležen finančne podpore Evrop­ske komisije znotraj programa Vseživljenjsko učenje.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.