Dogodki

3 nove knjige Hiše arhitekture Maribor

UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor

Uredništvo

5. november ob 18.00

Hiša arhitekture Maribor je v sklopu razstave Maribor 1992-2012, Panorama mesta pripravila javno predstavitev prvih treh knjig zbirke Ham publikacije, ki so izšle v letu 2014.

Mesto:rob, Mednarodna urbanistično – arhitekturna delavnica Maribor-jug, ki sta jo uredila Uroš Lobnik in Peter Šenk, skozi teorijo in prakso obravnava razmerja med prostorskimi in infrastrukturnimi ureditvami ter naslavlja vprašanje konceptualizacije roba sodobnega mesta.
Infrastruktura v prostoru ni nevtralna, saj bistveno zaznamuje značaj prostora in vpliva na njegov razvoj ter cilje trajnostnega okolja. Umeščanje avtocest in obvoznic v lokalno okolje poleg omogočanja mobilnosti zahteva tudi premislek o prostorskih, družbenih, energetskih in kulturnih komponentah. Skozi teoretske okvire in analizo primerov iz drugih okolij ter podrobnejšo obravnavo južnega obrobja mesta Maribor, dobijo prostorske konsekvence časa mobilnosti v projekcijah razvoja lokalnega okolja tudi nacionalne in regionalne razsežnosti. Načrtovano usmerjanje urbanega razvoja na območjih izgrajevanja prometne infrastrukture je prepoznano kot ena prioritet sodobnega urbanističnega načrtovanja ter trajnostnega preoblikovanja mesta. Celosten interdisciplinarni pristop pa je tisti, ki omogoča razumevanje kompleksnosti problematike umeščanja infrastrukture na robu mesta – od koncipiranja vprašanj, priprave strokovnih podlag, različnih faz, odzivov, pa vse do izvedbe v obliki prostorskih načrtov.

Prenova mestnih interierjev avtorjev Kaje Pogačar in Marka Jaušovca izpostavlja pomen in vlogo interierjev v stoletju, ko zaradi specifičnega načina življenja in dela vse več časa preživljamo v notranjosti prostorov. V prvem delu knjige so s pomočjo 10 aktualnih in uporabnih izhodišč (npr.: dialog, identiteta, naredi sam, želje, zmožnosti,…) orisani vidiki, ki naj bi jih upoštevali ob prenovi notranjosti prostorov. V drugem delu knjige je predstavljen delovni proces ter rezultati projekta Prenove mestnih interierjev, ki je na 10 izbranih lokacijah potekal v času Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, v sodelovanju s študenti študijskega programa arhitekture (Fakultete za gradbeništvo, UM) ter lastniki prostorov. Izziv projekta je bil kako učinkovito, ustvarjalno in kvalitetno, a obenem s čim manj sredstvi prenoviti notranjost obstoječih prostorov različnih namembnosti. Rezultati so predstavljeni z opisom in slikovnimi gradivi.

Urbana regeneracija območja nekdanjih vojašnic v Postojni, urbanistično-arhitekturna delavnica, ki so jo uredili Uroš Lobnik, Peter Šenk, Polona Filipič, Primož Hocevar in Janez Koželj, predstavlja rezultate urbanistično-arhitekturne delavnice. Predstavljene idejne rešitve obsegajo ureditve javnega odprtega prostora v območju nekdanjih vojašnic ter preureditev objekta za potrebe mladinskega centra in regijskega centra za nevladne organizacije. Na delavnici so sodelovali študenti in mentorji s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in z Oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

Predstavitev:
5. november, 2014
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor

Več:

http://ham.raz.um.si

http://www.zalozba-pivec.com

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.