Novice

Slovenija gradi paviljon za EXPO 2015 v Milanu

Anja Koršič Mravlje

03.12.2014

Slovenija se bo predstavila na svetovni razstavi EXPO 2015, ki bo naslednje leto potekal v Milanu, in sicer od 1. maja do 31. oktobra 2015. Tema prihajajoče svetovna razstave, ki poteka vsakih pet let, je hrana. Njen slogan se glasi Feeding the Planet, Energy for Life (Hrana za planet, energija za življenje). Slovenija s svojim sloganom “I FEEL SLOVENIA. Green. Active. Healthy.” se bo tokrat predstavila z atraktivnim paviljonom na nadvse ugodni lokaciji, in sicer na križišču dveh glavnih ulic prizorišča in v neposredni bližini italijanskega paviljona. Svetovna razstava je zagotovo pomembna s poslovnega in tržnega vidika, a oblikovanje paviljonov posameznih držav za marsikoga ostaja osrednja atrakcija dogodka.

Slovenski paviljon so zasnovali SoNo arhitekti, izvajalo ga bo podjetje Lumar. Razgibana oblika paviljona ponazarja reliefno razgibanost slovenskega ozemlja. V višinsko razgibanih petih pristriženih puščicah, tlorisno gledano, oziroma petih prizmatičnih elementih, ki se zajedajo drug za drugim (slovenske geografske pokrajine) in se postopoma nižajo od najvišjega (vhod) k najnižjemu, lahko interpretiramo prehajanje slovenskega hribovja v gričevje do obdelovalnih ravnin, kotlin in dolin z izjemnim kraškim podzemnim svetom.

Arhitekti so se pri oblikovanju paviljona osredotočili na oblikovanje dinamičnega vhodnega dela paviljona odprtim odrom, ki je nadkrit z impresivno konzolo, in privablja poglede mimoidočih, ter fasadnega pročelja, ki je obrnjeno na eno osrednjih avenij Decumano . Tu razgibana oblika zastekljene fasade ustvarja odprt javni prostor znotraj slovenske parcele, in privablja obiskovalce razstave, da se približajo trikotnim okenskim odprtinam, pogledajo v notranjost razstavljenega prostora in se tudi pomudijo v paviljonu.

Samo obliko paviljona zaznamujejo enakomerno ter sorazmerno skrajševanje, dvigovanje ter zviševanje posameznih petih elementov objekta. Tako dinamično obliko strehe (v beli barvi kot simboličen sneg na vrhovih) dopolnjujejo enakomerno odpiranje posameznih volumnov, zareze so ponekod tudi zastekljene in tvorijo zaprt notranji razstavni prostor ter omogočajo prehod naravne svetlobe v notranjost. Kljub strogim ostrim geometrijskim linijam so ustvarjeni razgiban zunanji izgled paviljona in igrivi ter dinamičninotranji prostori.

Če izhajamo, da paviljon ponazarja slovensko ozemlje, je logična izbira lesa, kot glavnega gradbenega materiala. Prevladujoča nosilna konstrukcija je kombinacija sten iz masivnega križnega lepljenega lesa in lesene skeletne gradnje s polnili ter jeklenih okvirjev. Fasadni elementi so iz lesenih letev parjenega smrekovega sa. Deljeni so z jeklenimi profili bele barve, fasada dobi vzorec debel v gozdu ali strukture lista. V notranjosti objekta so stene večinoma zazelenjene in pričarajo občutek travnikov, gozdov, polj.

V pritličju je paviljon programsko zasnovan za obiskovalce svetovne razstave: vhodna avla, javne sanitarije, prostor z začasnimi predstavitvami, manjša trgovina in distribucijski pult pripravljene hrane, razstavni prostori (1 – soline, morska sol on solni cvet, 2 – čebele in mineralni vrelci, 3 – slovenske gore ter vinarji in kulinarika) in servisni prostori. Nadstropje je s pisarnami in čajno kuhinjo namenjeno zaposlenim. Zunanja ureditev zrcali obliko paviljona in sloni na likovni interpretaciji slovenske naravne krajine. Ob osrednji fasadi se med volumni oblikujejo zazelenjene terase trikotnih oblik, zasajene z avtohtonimi slovenskimi rastlinami, ki predstavljajo značilnosti in poudarjajo raznolikost slovenskih pokrajin.

Ideja razstave temelji na zgodbi “Petih zrnih ajde«. Obiskovalec z obiskom paviljona prevzame vlogo osrednjega junaka zgodbe, pri čemer njegov obisk postane popotovanje skozi razgibano deželo, prepojeno z zdravilnimi minerali, avtohtonimi živalskimi vrstami ter tehnološkimi inovacijami.

Paviljon bo po predvidevanjih naročnika projekta po koncu svetovne razstave prestavljen v Slovenijo.

Projekt: SLOVENSKI PAVILJON

Lokacija: EXPO 2015 Milan, Italija

Površina objekta: 800 m2

Površina parcele: 1910 m2

Izgradnja: 2014

Naročnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Arhitektura: SoNo arhitekti d.o.o.

Avtorji : Edvard Blažko u.d.i.a., Marko Volk, Nina Tešanović u.d.i.a., Nejc Batistič u.d.i.a., Samo Radinja u.d.i.a., Matija Kocbek umetniški direktor, Tomaž Bavdež krajinski arhitekt

Gradbene konstrukcije: CBD d.o.o.

Strojne in elektro instalacije: Biro ES d.o.o.

Izvajalec : Lumar IG d.o.o.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.