Dogodki

Bilo : Je – moderne hiše nekoč in danes

Razstava fotografij in spletna akcija

Galerija Dessa, Židovska steza

Uredništvo

Otvoritev: sreda, 10. december 2014 ob 20.00

BILO : JE je fotografski projekt, ki spremlja stanje slovenske modernistične arhitekture iz obdobja med letoma 1935 in 1975. Projekt z arhivskimi in sedanjimi fotografijami vzporeja nekdanje in današnje stanje izbranih slovenskih stavb iz tega obdobja. Izhodišče so arhivske fotografije, ki so nastale v letih po izgradnji. Nove fotografije so z istih gledišč posneli študenti VIST – Oddelka za fotografijo pri predmetu Arhitekturna fotografija.

Projekt BILO : JE se vključuje v tematski ciklus ‘Prenova’, v katerem se Zavod Trajekt osredotoča na prevladujoče problematično stanje slovenske modernistične arhitekture. Mnoge stavbe so namreč nevzdrževane, zapuščene, neustrezno prenovljene, nekatere celo porušene. V zadnjih letih je širša strokovna javnost opozarjala na ta problem in ga s projekti dokumentiranja in vrednotenja skušala tudi rešiti. Vendar so prizadevanja pogosto zaman. Rušenja in neustrezni posegi so vse pogostejša. Glavni razlogi so odsotnost spomeniškega varovanja, neprepoznavanje kvalitet arhitekture in urbanizma tega obdobja, pomanjkanje kriterijev za vrednotenje, (pre)majhna časovna oddaljenost, sprememba družbenih vrednot po osamosvojitvi Slovenije in negativen odnos širše javnosti do moderne arhitekture, predvsem tiste, ki je nastala v času socializma.

Slovenska moderna arhitektura, katere glavnina je bila zgrajena prav v Ljubljani, je v izbranem obdobju dosegla visoko kakovostno raven v jugoslovanskem in mednarodnem okviru. Zaznamovale so jo izrazito avtorske poetike arhitektov. Njihove napredne arhitekturne in konstrukcijske zasnove stavb so zapis časa, v katerem se je gradilo z zelo skromnimi materialnimi viri in tehnologijo ter hkrati z veliko mero znanja, poguma in inventivnosti. Naprednost teh rešitev je aktualna še danes.

Zavod Trajekt si v okviru ciklusa ‘Prenova’ prizadeva opozoriti na pomen, kakovost in stanje moderne arhitekturne dediščine. Želi tudi spodbuditi širšo javnost k prepoznavanju kvalitet in značilnosti arhitekture tega obdobja ter raziskati možnosti njene regeneracije. V okviru ‘Prenove’ je Trajekt izvedel več projektov, nazadnje leta 2013 projekt raZLOŽIhišo s partnersko organizacijo RogLab.

Fotografije, ki so nastale v projektu BILO : JE, razkrivajo različna stanja slovenske moderne arhitekture. Nekatere stavbe so zgledno vzdrževane, brez večjih predelav. Mnogo je takih, ki so prepuščene propadanju, kar pa je izza bujnega zelenja, ki se je z leti razraslo, manj opazno. Številne stavbe so v zadnjih letih doživele temeljite prenove, ki so spremenile njihove oblikovne in konstrukcijske zasnove. Izgubili so se prepoznavni elementi zunanjščin in prvotne ureditve notranjščin. Spremenilo se je tudi njihovo okolje, z dozidavami in spremembami funkcije, ki so najpogosteje vodile do degradacije tako stavb kot prostora, ki jih je obdajal. Skrajno stanje predstavljajo porušene stavbe, med katerimi kot najbolj drastičen primer izstopajo dela arhitekta Savina Severja. Na mestih Severjevih arhitektur, ki so bile ene izmed najbolj inventivnih v obravnavanem obdobju, danes stojijo nakupovalni centri ali pa že leta zevajo prazne gradbene jame.

Vezi s preteklostjo, podatke o obstoju in originalnem stanju arhitekture najbolj nazorno vzdržujejo prav stare fotografije. Vendar vzporejanje arhivskih in sodobnih fotografij ne služi le dokumentiranju nekoč obstoječega, temveč odpira razmišljanje o časovni dimenziji arhitekture, staranju stavb, prostorskih spremembah in spremembah v njihovem okolju. Vzporejanje hkrati spodbuja tudi razmišljanje o spremembah v družbi, ki se zrcalijo v arhitekturi – o spremenjenem načinu bivanja, različnosti družbenih razmer, od pospešene ‘modernizacije družbe’ v preteklem obdobju in do njenega zatona v času postindustrijske družbe. Pretežni del stavbnega fonda, ki je dokumentiran v projektu, je nastal v obdobju, ko je arhitektura predstavljala pomembno sredstvo uveljavljanja in legitimizacije modernega načina bivanja. V sedanjem času vse bolj postaja predvsem sredstvo legitimizacije kapitala, a hkrati tudi njegova žrtev.

Več: BILO : JE

Fotografije (izbor iz arhiva projekta)
Bencinski servis Petrol
Foto Je, avtorski pogled: Peter Fettich

Učne delavnice Zavoda za gluho mladino
Arhitekt: Savin Sever
Foto Bilo: Janez Kališnik (vir: Metka Dolenec, Savin Sever arhitekt, 2003.)
Foto Je: Vid Rotar

Poslovno-tehnični center AMZS
Arhitekt: Savin Sever
Foto Bilo: Janez Kališnik (vir: Metka Dolenec, Savin Sever arhitekt, 2003.)

Bencinski servis Petrol
Arhitekt: Milan Mihelič
Foto Bilo: Janez Kališnik (vir: Stane Bernik, Milan Mihelič : arhitektura med stvarnostjo in vizijami, Ljubljana 2011.)

Otroški vrtec Mladi rod
Arhitekt: Stanko Kristl
Foto Bilo: Janez Kališnik (vir: Arhitekturna zbirka MAO, arhiv Stanka Kristla)

Stanovanjski bloki v Kosezah
Arhitekt: Viktor Pust
Foto Bilo: Stane Bernik  (vir: Stane Bernik: Slovenska arhitektura 20.stoletja , Ljubljana, 2004.)

—–

Produkcija
Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo
VIST – Oddelek za fotografijo

Partnerji
Galerija Dessa
RogLab

Avtorji fotografij
Bilo: Janez Kališnik, Stane Bernik, Damjan Gale, France Tomažič
Je: Aljaž Bezjak, Andraž Bilmez, Tatjana Cankar, Igor Domijan, Peter Fettich, Matej Golob, Tomaž Kladnik, Mihaela Majerhold Ostrovršnik, Karmen Rašperger, Vid Rotar, Urška Satler, Karin Schauer, Luka Svetlin, Kim Šain, Vedran Tomšič, Vanda Tuš, Petar Valenta

Kuratorji projekta
Martina Malešič
Anja Planišček
Peter Rauch

Sofinanciranje
MOL – Oddelek za kulturo

Razstava
Galerija Dessa, Židovska steza 4, Ljubljana
10.-22. december 2014
Odprtje 10. decembra ob 20.00

Spletna akcija
www.trajekt.org, december 2014 – marec 2015

Kontakti
mail@trajekt.org

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.