Dogodki

Razpis za Plečnikovo nagrado za leto 2015

20.01.2015

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2015  – osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini. Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo  ali  delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje. Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta . Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim  materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 20. februarja 2015 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si Navodila za pripravo predlogov so objavljena na strani Društva arhitektov Ljubljana. Razpisu je treba priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela. Plečnikova odličja za leto 2015 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada. Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.