Januar 2015

Dogodki

Res Publica M

Intervencija na mirujočem gradbišču ob Masarykovi cesti, Ljubljana

S projektom Res Publica M (2014/15) na primeru mirujočega gradbišča ob Masarykovi cesti v Ljubljani želi Kud Obrat (Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič)

Dogodki

Razpis za Plečnikovo nagrado za leto 2015

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2015  – osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture…