Novice

Spomin na stare samostanske zidove in čipke

Natečaj 'Centar pavlina' v Lepoglavi na Hrvaškem

Uredništvo

28.04.2015

Prva nagrada natečaja za novi center za obiskovalce ‘Centar pavlina’ v Lepoglavi pri Varaždinu na Hrvaškem je bila podeljena projektu Arhitekture Krušec in Akke. Natečaj je razpisalo Društvo arhitektov Varaždin, cilj pa je bil pridobitev arhitekturno-urbanistične rešitve za preureditev in oživitev dela nekdanjega samostanskega kompleksa.

Lepoglavski pavlinski samostan ima bogato zgodovino: gradnja kompleksa se je začela že v 15. stoletju, sčasoma pa je postal kulturno, prosvetno in znanstveno središče s prvo hrvaško javno gimnazijo in lastno filozofsko šolo. Samostan je v drugi polovici 19. stoletja postal kaznilnica, ki se je razširila preko samostanskih meja in šele l. 2001 je bil vrnjen Varaždinski škofiji. Urbanistično-arhitekturni natečaj je zato predvidel novo programsko ureditev, ki bi poleg centra za obiskovalce obsegala tudi mestne upravne prostore.

Urbanistična zasnova
Novi center za obiskovalce stoji pred samostanom, v okviru meja in gabaritov, ki so bili predpisani s konzervatorskimi smernicami. Od samostana ga ločuje dvorišče, ki je z novo krajinsko ureditvijo zamišljeno kot osrednji odprt prostor z vhodi v različne dele kompleksa. Glavni vhod v novi center za obiskovalce je postavljen tako, da navidezno nagovarja pročelje cerkve Sv. Marije, vhod v bodoči Center duhovne obnove ter galerijski prostor za predstavitev zgodovinskih dosežkov reda Pavlinov.

Arhitekturno – oblikovalska zasnova
Stavba v obliki črke ‘L’ je razdeljena na trakt z vhodno avlo, kavarno in večnamensko dvorano ter trakt z razstaviščem v pritličju in upravnimi prostori v nadstropju.
Temeljni koncept zasnove nove stavbe išče zglede v masivnih zidovih in arkadnih hodnikih obstoječega samostana. Nova stavba stari masivni zid interpretira kot dvojno betonsko steno, kar pripomore k funkcionalni organizaciji tlorisa. Dvojna fasadna stena tako omogoča oblikovanje koridorjev za dostop do večnamenske dvorane amfiteatralnega tipa in oblikovanje galerije nad avlo.


Ena izmed funkcij dvojnih sten je tudi možnost vgradnje drsnih zatemnitvenih panelov. Ti v razstavnem prostoru omogočajo zastiranje okenskih odprtin galerije za potrebe rastavljanja. Ko so paneli zaprti, svetloba prihaja v prostor iz odprtin na nivoju mezanina. Ko so paneli odprti, se iz razstavnega prostora odpirajo pogledi na okoliško naravno in urbano krajino.

Oblikovanje fasade novega objekta je podobno kot obstoječe stavbe samostana zasnovana na redosledu polnih in praznih površin, od katerih prevladujejo polne. Če so odprtine na obstoječi fasadi izrezi iz enotne fasadne površine, so odprtine na novi stavbi Centra oblikovane kot praznine med posameznimi fasadnimi ploskvami. Fasada spominja tudi na vzorce lepoglavske čipke, ki je značilna z to območje.

Avtorji:
doc.mag. Tomaž Krušec, udia., Lena Krušec, udia.,  doc. Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., Vid Kurinčič, udia.,  Jurij Nemec, udia.,  dr. Ana Kučan, udika.,  Luka Javornik, udika.

Sodelavci:
Miha Munda, abs.arh., Neža Novak, abs.arh., Rok Staudacher, abs.arh., Barbara Žunkovič, abs.arh., Danijel Mohorič, abs.kraj.arh.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.