Dogodki

Vrtci ponovno na ogled v Mariboru

Razstava o slovenskih vrtcih

HAM, Slomškov trg 6, Maribor

21.5. - 15.6.2015

Razstava o slovenskih vrtcih, z naslovom Iz malega raste veliko – Pol stoletja slovenskih vrtcov, se je iz galerije Dessa v Ljubljani  preselila v Hišo arhitekture Maribor. Na ogled bo še do 15. junija 2015.

Ob razstavi sta kustosinji Špela Nardoni Kovač in Damjana Zaviršek Hudnik zapisali:

Arhitektura vrtcev ni bila nikoli v ospredju razprav arhitekturne stroke, zagotovo pa je to zelo aktualna tema. Če sta načrtovanje in gradnja slovenskih šol sorazmerno dobro raziskana in publicirana, področje razvoja arhitekturne tipologije objektov vrtcev v Sloveniji sistematično še ni bilo obdelano. Razstava zasnovana v okviru arhitekturne galerije Dessa v Ljubljani je prva, ki obravnava arhitekturo slovenskih vrtcev.

Otroci z odhodom v vrtec iz domačega okolja prvič vstopajo v svet družbe in javnih ustanov, srečujejo se s stavbami drugačnega merila in drugačno organizacijo. Hkrati je to eno najpomembnejših obdobij njihovega razvoja. Zato je tudi izkušnja prostora, ki se v najnežnejših letih vgrajuje v otrokov spomin, eden od temeljnih gradnikov njegove osebnosti. Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja.

Razstava predstavlja objekte slovenskih vrtcev, ki programske in funkcionalne zakonitosti nadgrajujejo v prostorsko in arhitekturno kvaliteto. Sledimo jim od začetkov njihove namenske gradnje skozi celotno obdobje razvoja, različne družbene uredite in demografska nihanja do danes.

Retrospektivni pregled objektov zajema obdobje od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili v Sloveniji zgrajeni prvi javni vrtci, ter sedemdeseta in osemdeseta leta, ko se je z institutom samoprispevka izgrajevala mreža javnih vrtcev. Ob tem so se razvijali in oblikovali osnovni standardi in pravilniki o njihovih prostorih.

Ob zbiranju razstavnega gradiva se je razkrila širina znanja in inovativnosti, ki so ga v snovanje vrtcev »vgradili« arhitekti, ki so v Sloveniji orali ledino na tem področju: Rotija Badjura, Jože Dobrin, Stanko Kristl, Milan Štrukelj, Magda Kocmut ter kasneje Drago Klemenčič in Jovan Miloševič.

Pregled sodobnih vrtcev zajema obdobje od konca devetdesetih let do danes, ko se s potrebo po spremembi pravilnikov o prostorih vrtca soočajo tako tisti arhitekti, ki skušajo v novo zgrajenih vrtcih uvajati sodobnejše pristope pri oblikovanju prostora, kot tisti, ki se ukvarjajo s prenovo starejših objektov.

Z razstavo, ki potuje po Sloveniji, želimo obenem opozoriti, da prav v današnjem času s pogosto neprimernimi prenovami in energetskimi sanacijami, ki kažejo kulturno raven današnje družbe, za vedno izginjajo arhitekturno kakovostne stavbe in z njimi naša kulturna identiteta.

Prav tako spodbujamo k sodelovanju vse, katerih poti se prepletajo pri načrtovanju, gradnji in življenju vrtcev: načrtovanje kvalitetnih prostorov za otroke je večplasten proces, ki zahteva dobro sodelovanje različnih strok. Otroci so s svojo odprtostjo, domišljijo in svobodo najzahtevnejši uporabniki arhitekture.

kustosinji razstave Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik, Arhitekturna galerija DESSA, Ljubljana

postavitev razstave in grafično oblikovanje: Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik

urejanje fotografij: Blaž Jamšek sodelavci Martina Ferfila, Katja Nograšek, Katja Marinič, Lara Baler, Urša Šušteršič, Tanja Kožuh

zvočni posnetek na razstavi: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Radijski ringaraja

tiskanje plakatov: ch4

Razstavo sofinancira: Galerija Dessa, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Skupnost vrtcev Maribor, Baumit d.o.o.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.