Dogodki

Management trajnostnega turizma v Ljubljani

Okrogla miza

Ekonomska fakulteta, Ljubljana

19. junij 2015, ob 17.00 uri

Ljubljana z vsemi smelimi posegi postaja vzor odlične trajnostne platforme. Kako se bomo na priložnosti odzvali posamezniki? Lokalno okolje? Bomo prepoznali poslovne priložnosti in razsežnosti, ki jih imamo na dlani?

S ciljem spodbujanja zaposljivosti, povezovanja in ustvarjanja pobud od spodaj navzgor, so študentke in študentje s pomočjo pedagoških mentoric in mentorjev Ekonomske fakultete, Fakultete za arhitekturo in Naravoslovnotehniške fakultete v sodelovanju z delovno mentorico, direktorico Alenko Repič, iz podjetja Kaaita, d.o.o., izdelali tri poslovne modele, ki so jih oblikovali na podlagi obsežnega zajema podatkov v lokalnem okolju po metodi družbene inovacije.

Na okrogli mizi bodo predstavljeni rezultati dosedanjega projektnega ustvarjanja. Okrogla miza bo potekala na Ekonomski fakulteti v Klubski sobi, in sicer v ponedeljek 29. junija 2015 ob 17h.

Program:

- Pozdravni nagovor: prof. dr. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

- Predstavitev izhodišč projekta: Alenka Repič, direktorica,  Kaaita d.o.o.

- Management trajnostnega turizma na podlagi družbene inovacije: asist. dr. Judita Peterlin, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

- Predstavitev 3 modelov: študentke in študentje (vsebinski sklopi: (1) Doživljajski turizem, (2) Kulinarika in (3) Inovativna raba prostora)

- Povzetek konkretizacije idej: doc. dr. Domen Zupančič, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, in prof. dr. Alenka Pavko Čuden, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

- Diskusija

Prijave: judita.peterlin@ef.uni-lj.si (do petka, 26. junija 2015)

Vsebina predstavljenih rezultatov okrogle mize je nastala v okviru projekta “Raziskovanje procesa managementa: potencial trženja trajnostnega turizma v Ljubljani”. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.