Dogodki

Vpliv prostorske identitete na razvoj turizma na podeželju

Arhitekturni nasvet z delavnico nagovarja turistične ponudnike

Podjetniški inkubator podbreznik, Novo Mesto

24. september 2015, ob 18.00 uri

Skupina mladih arhitektov in krajinskih arhitektov ter drugih strokovnjakov, ki delujejo pod okriljem projekta Arhitekturni nasvet v sodelovanju z lokalnim partnerjem Razvojni center Novo mesto d.o.o., vabijo turistične ponudnike z območja JV regije na delavnico z naslovom POMEN PROSTORSKE IDENTITETE IN NJEN VPLIV NA RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU.

Namen delavnice je spodbuditi razmišljanje o pomembnosti upoštevanja prostorske identitete podeželja (npr. tradicionalna gradnja objektov, značilnosti podeželskega vrta, značilnosti kulturne in naravne krajine itd.) pri oblikovanju prostorskih ureditev turistične dejavnosti.

Delavnica bo izpostavila glavno problematiko oblikovanja prostora in njegov vpliv tako na razvoj podeželja kot tudi na razvoj posamezne turistične dejavnosti. Ključni del delavnice je spoznati, kako preko kakovostnih in primernih prostorskih rešitev prispevati k bolj celostni turistični dejavnosti ter k uspešnejšemu trženju turistične dejavnosti in podeželja.

Na primerih se bo spoznalo glavne smernice in kriterije za oblikovanje turističnih ureditev, ki črpajo iz lokalnih značilnosti posameznega območja. Za zaključek pa se bo izdelalo SWOT analizo (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti).

Ob koncu delavnice bo potekala tudi razprava z vprašanji udeležencev. Namen je razumeti stališče posameznega turističnega ponudnika ter spoznati pogled prostorskih strokovnjakov na temo prostorske identitete in razvoja podeželja.

Prijave na delavnico so mogoče do vključno 18. septembra oziroma do zapolnitve mest.

Delavnica bo potekala 24. septembra ob 18. uri v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Dodatne informacije so na voljo preko elektronskih naslovov: pija@arhnasvet.si in urska@arhnasvet.si.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.