Novice

Mavrični terorizem v soseskah

Energetska sanacija v BS-7

Anja Planišček

06.09.2015

‘Na udaru’ energetske sanacije, v imenu katere se hiše in stanovanjske soseske spreminjajo v barviti Disneyland, so tokrat bloki na Bratovševi ploščadi soseske BS-7. Soseska je pomemben del slovenske urbanistične dediščine šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja, a očitno njen pomen upravnikov in izvajalcev energetske sanacije ne zanima. Stanovalci so se namreč obrnili na Društvo arhitektov Ljubljana za pomoč, saj so bile predlagane barve in teksture v nasprotju s prvotnimi.

BS-7 je načrtoval Vladimir Braco Mušič, ki je na natečaju l. 1967 prejel prvo nagrado za urbanistično in arhitekturno ureditev predela Pri ruskem carju. Arhitekt Mušič je projektom inovativno posegel v načrtovanje stanovanjskih sosesk z eno prvih podzemnih garaž, katere streha je oblikovana kot ulično dvorišče in povezuje celotno naselje v urbano celoto. Stanovanjski bloki na Bratovševi ploščadi imajo na fasadi, ki je bila za tisti čas zasnovana iz najdražjega materiala, posebne betonske detajle. Pri fasadi Bratovševe ploščadi je predvsem pomembna njena barvna uglašenost, ki daje celotnemu kompleksu prav posebno arhitekturno vrednost.

BS-7 ni edina soseka v Ljubljani in Sloveniji, ki vsled energetskih sanacij izgubljajo skladno in urejeno podobo. BS-3, ki leži nekoliko bližje mestnega središča, se že nekaj let spreminja v mavrično sosesko – pasovi nizkih blokov v ozadju stolpnic so najrazličnejših odtenkov rdeče, oranžne, rumene. Čeprav naj bi bilo bogato zelenje tisto, ki v bivalno okolje vnaša barvitost in spremenljivost glede na letne čase, so zdaj stavbe tiste, ki spremenljivost narave docela preglasijo. Tudi v Šišenski soseski 6 (ŠS-6) ni nič bolje, vsaj pri nizih visokih blokov ne – nekateri so v kominacijah roza, rumene in sive barve. Vsaj lastnikom nekaterih nizkih blokov se je do neke mere uspelo ‘upreti’ barvam in pobarvati le parapete pod okni.

BS-7, BS-3 in ŠS-6 so primeri najbolje zasnovanih sosesk v Ljubljani in tudi v Sloveniji. Danes se soočajo s številnimi problemi: od razprodaje in izgube skupnih prostorov vsled neurejenih zemljiških vpisov nekdanjih graditeljev, starosti blokov in posledičnih tehničnih problemov ter energetskih izgub, pomajkanja parkirnih mest itd.. A vendar: še vedno zaradi kakovostnih urbanističnih, krajinskih in arhitekturnih zasnov, pestrih stavbnih tipov in inovativnih tlorisov stanovanj, bogatega zelenja, raznolikih zunanjih dejavnosti ostajajo dobra in priljubljena bivalna okolja. Predvsem strokovnjaki – arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti, inženirji tehničnih strok in predstavniki kulturnovarstvene stroke – bi morali začeti bolje sodelovati z izvajalci, upravniki stavb in stanovalci, da se taka tudi ohranijo.

V nadaljevanju obljavljamo pismo, ki ga je Društvo arhitektov Ljubljana 27.08.2015 poslalo stanovanjskemu upravniku bloka na Bratovševi ploščadi 27 Metalki stanovanjske storitve, d.o.o.

—-

Zadeva: Energetska sanacija Bratovševe ploščadi v Ljubljani

Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) smo prejeli dopis stanovalcev, da boste v septembru 2015 energetsko sanirali fasado na Bratovševi ploščadi 27. Obenem nam je bilo sporočeno, da je barvne predloge in teksture ometov za sanacijo fasade pripravil kar izvajalec energetske sanacije sam (g. Janez Gradišek, podjetje Terfas, d.o.o.), a bi želel naročeno sanacijo fasade izvesti ob strokovni pomoči arhitekta.

Pri fasadah Bratovševe ploščadi je pomembna njena barvna uglašenost, ki daje celotnemu kompleksu naselja prav posebno arhitekturno vrednost. Urejeno naselje ima tudi višjo vrednost in ceno stanovanj. Zato je pri obnovi potrebno povsem slediti originalu, tako v barvi kot v teksturi.

Da ne bi prišlo do uničenja pomembne kulturne dediščine, vas kot upravnika stavbe prijazno opozarjamo, da je stanovanjska soseka Bratovševa ploščad, v sklopu katere je tudi stavba na številki 27, pomemben arhitekturni spomenik slovenske modernistične arhitekture (podroben opis spodaj). Zato vljudno predlagamo, da se pred izvedbo sanacije posvetujete z arhitekturno stroko. Predlagamo sodelovanje z arhitektko Damjano Zaviršek Hudnik, ki je tudi stanovalka na Bratovševi ploščadi, aktivna v četrtni skupnosti, dobro pozna kakovosti in pomanjkljivosti celotnega naselja, obenem pa ima strokovno znanje in veliko arhitekturnih izkušenj. Arhitektka lahko pripravi celovito barvno študijo, v kateri bodo določene barve in teksture posameznih površin fasad ter detajli. Predlagamo, da arhitektka pripravi barvno študijo za celotno naselje BS 7 – Bratovševa ploščad. Tako boste imeli vi in ostali upravniki pripravljene barve, teksture in detajle tudi za sanacijo ostalih stavb.

Upravniki stavb lahko ogromno pripomorete pri urejanju slovenskega prosotra in arhitekture. Na Društvu arhitektov Ljubljana (DAL) smo vam na voljo za arhitekturna in tehnična vprašanja. Obenem pa vas lahko povežemo s primernimi strokovnjaki – arhitekti in projektanti PURESa.

Na spletni strani DAL smo objavili tudi zloženko z osnovnimi napotki glede energetske sanacije, ki so jo skupaj pripravili Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine in DAL: http://drustvo-dal.si/pdf/Ozivljena_Moderna.pdf

Skupaj si prizadevajmo za urejene posege v slovenski prostor in arhitekturo! Prostor je naša kulturna identiteta. Urejen prostor ima višjo ekonomsko vrednost in predstavlja zanimiv turistični potencial.

Lep pozdrav,

Maja Ivanič, predsednica DAL

V vednost:
_ mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS
_ Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor RS
_ dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo RS
_ Danijel Levičar, generalni direktor direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo RS
_ Anton Peršak, državni sekretar na MK
_ ddr. Verena Vidrih Perko, v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na MK
_ Barbara Žižič, MK
_ Boris Vičič, ZVKDS OE Ljubljana
_ prof. dr. Aleš Vodopivec, Fakulteta za arhitekturo, član strokovne skupine konservatorjev za arhitekturo 20. stoletja pri ZVKDS
_ prof. Maruša Zorec, Fakulteta za arhitekturo, članica strokovne skupine konservatorjev za arhitekturo 20. stoletja pri ZVKDS
_ Vera Zevnik, predsednica Združenja upravnikov nepremičnin (ZUN)
_ Rok Manfreda, tajnik četrtne skupnosti Posavje
_ Amir Crnojević, predsednik sveta ČS Posavje
_ Jurij Čadež
_ Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka, stanujoča na Bratovševi ploščadi in aktivna v ČS Posavje
_ Janez Gradišek, podjetje Terfas, d.o.o., izvajalec sanacije

Naselje BS 7 (Bratovševa ploščad) je pomembno arhitekturno urbanistično delo slovenske moderne arhitekture 20. stoletja. Načrtoval ga je eden vodilnih in najbolj priznanih slovenskih arhitektov Braco Mušič, ki je na natečaju l. 1967 prejel prvo nagrado za urbanistično in arhitekturno ureditev predela Pri ruskem carju. Ta projekt je ena prvih arhitekturno-urbanističnih rešitev za sodobno stanovanjsko sosesko iz obdobja konstruktivizma in brutalizma pri nas. Arhitekt Mušič je s tem projektom inovativno posegel v načrtovanje stanovanjskih sosesk, ne samo s sodobno arhitekturno podobo posameznih stanovanjskih blokov, ampak tudi z eno prvih podzemnih garaž v stanovanjski soseski, katere streha služi tudi namenu uličnega dvorišča in povezuje celotno naselje v urbano celoto. Arhitektura stanovanjskih blokov na Bratovševi ploščadi razkriva tudi določen pridih futurizma, posebnih betonskih detajlov na fasadi, ki je bila za tisti čas zasnovana iz najdražjega materiala. Poznejši arhitektonski kompleksi tega pridiha nimajo več. Pri fasadi Bratovševe ploščadi je predvsem pomembna njena barvna uglašenost, ki daje celotnemu kompleksu prav posebno arhitekturno vrednost. In zato je prav to Mušičevo barvno zasnovo in teksture fasade treba zaščititi, saj gre za barve, ki so dajale pečat arhitekturi sedemdesetih let, zato je zelo pomembno, da se originalna zasnova ohrani za prihodnje rodove kot reprezentativen zgled te arhitekture. Nenazadnje so v tem kompleksu posneli tudi popularni film Sreča na vrvici. Producenti so naselje za film izbrali tudi zato, ker je bila ta arhitektura v času svojega nastanka ilustracija idealnega okolja tedanjega časa.

—–

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.