Dogodki

Javne površine so pomembne

Društvo prostoRož Mesec prostora posveča javnim površinam v soseskah

Uredništvo

07.10.2015

Slovenske soseske lahko vsled različnih zemljiškopravnih problemov v nekaj letih ostanejo brez odprtih javnih površin, ki so pomemben del urbanističnih zasnov in povečujejo kakovost bivanja. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine in stečajni postopki gradbenih podjetij, v katerih se razprodajajo (lastniško neurejena) zemljišča sosesk, prinašajo vrsto težav. Le-teh vpleteni akterji še vedno niso začeli reševati s skupno vizijo. Društvo prostoRož se je odločilo, da bo zbralo mnenja vseh, skušalo prepoznati skupne težave in poiskalo najboljše rešitve za javne površine v soseskah. S tem namenom je osnovalo blog javnepovrsine.

Napol pokošene zelenice, zapornice pred parkirišči nekaterih blokov in ograjevanje novogradenj v soseskah kažejo, da se položaj javnih površin v soseskah spreminja. Zamenjali so se tudi njihovi lastniki. Posamezne dele kot pripadajoča zemljišča pridobivajo etažni lastniki blokov, druge kupujejo posamezniki ali podjetja, tretje želi v svoji lasti ohraniti občina. Večino teh površin so do zdaj vsaj delno vzdrževale občine, zdaj pa bodo morali stroške vzdrževanja prevzeti novi lastniki.

Javne površine se drobijo, saj imajo po pridobitvi zemljišča lastniki dokaj proste roke glede posegov, ki jih bodo izvedli na površini. Tako lahko zelenice zagradijo, jih spremenijo v parkirišča ali omejijo dostop drugim prebivalcem. Če bi želeli ohraniti obstoječo kakovost bivanja, pa morajo javne površine ostati odprte in javno dostopne vsem.

Za stanje so odgovorni lokalna politika, zakonodaja in tudi prebivalci

Težave z javnimi površinami so posledica šibke politične volje za zagotavljanje javnega interesa, zakonodaje, ki je v preteklosti omogočala špekulacije z nepremičninami, šibke regulacije posegov na površinah v javnem interesu in spremembe vrednot prebivalcev, ki si zdaj želijo več zasebnosti in več parkirnih mest. Posledice so delno že vidne: soseske lahko v nekaj letih ostanejo brez odprtih javnih površin!

Priložnost za prenovo sosesk so evropska sredstva

Večina stanovanjskih sosesk v Ljubljani in drugih slovenskih mestih je bila zgrajena pred več kot tridesetimi leti. Zdaj so zgradbe in površine okrog njih nujno potrebne prenove. Po direktivi Evropske unije mora Slovenija do leta 2020 nameniti 80 milijonov evrov za prenovo urbanih območij. 11 slovenskih mest trenutno v ta namen izdeluje Trajnostne urbane strategije, ki naj med drugim vsebujejo tudi strategije prenove stanovanjskih sosesk. Če ni jasno, kdo je lastnik javnega prostora, kdo ga vzdržuje, kdo uporablja ter kaj pomeni javno dobro, javne prenove ne bo možno izvesti.

prostoRož bo rešitve za javne površine iskal do konca oktobra

Ministrstvo za okolje in prostor je oktober razglasilo za Mesec prostora. V tem mesecu bo društvo prostoRož, ki je prvo slovensko društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju prostora, raziskovalo, kaj javne površine v soseskah pomenijo danes. Opravili so intervjuje s prebivalci sosesk, predstavniki občin in pristojnih ministrstev, pravniki ter urbanisti in strokovnjaki za javni prostor. Do konca oktobra želijo poiskati rešitve in predlagati konkretne ukrepe, ki bodo ohranili in dvignili kakovost javnih površin. Njihovo akcijo lahko spremljate na javnepovrsine.wordpress.com.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.