Dogodki

Umetnost za skupnostno rabo: Spomenik, performans, obred, telo

Serija javnih predavanj

Filozofska fakulteta, +MSUM

Uredništvo

8.-11. november

Vabljeni na serijo javnih predavanj v okviru seminarja Umetnost za skupnostno rabo: Spomenik, performans, obred, telo, ki bo novembra potekal na Filozofski fakulteti in v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Seminar obravnava dva prepoznavna umetnostna pojava v Jugoslaviji in njenih državah naslednicah: performans in monumentalne spomenike, povezane z 2. svetovno vojno. Obravnava se osredotoča na šestdeseta in sedemdeseta leta, ko sta obe praksi na višku. Glavni predmet seminarja pa so monumentalni spomeniki, posvečeni dogodkom med 2. svetovno vojno.

Heike Karge bo izvedla dve predavanji o javnih praksah spominjanja in zlasti o spomenikih NOB-ju v SFR Jugoslaviji. V strokovnem dizkurzu se pogosto ponavlja, da je bil uraden jugoslovanski jezik spominjanja na 2. svetovno vojno zelo omejen in kontroliran. Osredotočal se je na ustanovna državna mita o »bratstvu in enotnosti« ter »socialistični revoluciji«. Vendar analiza spominskih praks na različnih ravneh jugoslovanske družbe pokaže, da so te prakse – čeprav je imela elita komunistične partije enostranski »nadzor nad pomenom« – dopuščale številne in zelo raznolične oblike družbene izmenjave, komuniciranja in posredovanja.

12.00, Filozofska fakulteta (343), Aškerčeva 2
Spomin v kamnu – okameneli spomin? Spomeniki in spomin na 2. svetovno vojno v Jugoslaviji

18.00, +MSUM, Maistrova 3
Biografije spomenikov – Primer Jasenovac

Heike Karge je docentka na Katedri za zgodovino jugovzhodne in vzhodne Evrope na Univerzi v Regensburgu. Doktorirala je leta 2006 z raziskavo o spominski kulturi in spominskih praksah v socialistični Jugoslaviji, ki se tičejo 2. svetovne vojne (Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje? Biblioteka XX Vek, Beograd, 2014). Področje njenega raziskovalnega zanimanja sta kulturna in socialna zgodovina 20. stoletja v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Trenutno preučuje zgodovino živčnih zlomov vojakov v vojnem času, kot se kaže v jugoslovanski družbi od 1. svetovne vojne naprej.

Sanja Horvatinčić bo predavala o tipologiji, produkciji in recepciji spomenikov v SFR Jugoslaviji. V torek se bomo z njo sprehodili skozi slogovno raznolikost v spomeniški praksi v SFRJ, v sredo pa se bomo posvetili umetniški produkciji in kritiški recepciji javnih spomenikov NOB-ju, revoluciji in delavskemu gibanju.

Torek, 10. november 2015, ob 13.00, Filozofska fakulteta (343), Aškerčeva 2
Genealogija forme. Pregled tipologije spomenikov NOB-ja, revolucije in delavskega gibanja na Hrvaškem

Sreda, 11. november 2015, ob 18.00, +MSUM, Maistrova 3
Smisel in možnost spomenika. Umetniška produkcija in kritiška recepcija spomenikov v socialistični Jugoslaviji

Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Podpora: ERSTE sklad

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.